For screen readers and Google search

Audion kuuntelu autossa 2020

Tutkimus: teknologian kehityksestä huolimatta FM-radio soi edelleen lähes jokaisessa autossa Suomessa

Perinteinen radio kuuluu erottamattomasti suomalaisten autoihin – 90 % suomalaisista autoilijoista kertoo käyttävänsä FM-radiota aina autoillessaan. Nettiradioita autossa taas kuuntelee tällä hetkellä vain 8 % suomalaisista. Tiedot käyvät ilmi RadioMedian ja Ylen Kantarilta tilaamasta tutkimuksesta, johon haastateltiin yli 1000 autoilevaa suomalaista lokakuussa 2020. Joulukuussa 2020 voimaan tullut lakimuutos turvaa FM-radion säilymisen uusissa autoissa.

Kantar Mind- tutkimuksen arvion mukaan noin 2,95 miljoonaa 18-74-vuotiasta suomalaista ajaa autoa säännöllisesti tai silloin tällöin. Autoilevien suomalaisten audion kuuntelutottumuksia käsitelleessä Audion kuuntelu autossa- tutkimuksessa tuloksia tarkasteltiin kuluttajien teknologiaan suhtautumisen näkökulmasta.  

FM-radio on autoissa edelleen vahvassa asemassa. Kaikista vastaajista 90 % kertoi käyttävänsä perinteistä FM-autoradiota aina autoillessaan ja 24 % kertoi käyttävänsä Spotify-musiikkipalvelua. Omaa musiikkia (CD-levyt, MP3-tiedostot ym.) kuuntelee edelleen 21 % ja joka kymmenes suomalainen (10 %) kuluttaa podcasteja ja radio-ohjelmien tallenteita autoillessaan. Teknologisissa edelläkävijöissä Spotifyn ja podcastien osuudet lisääntyivät selkeästi (37 % ja 18 %), mutta heistäkin 86 % kertoo käyttävänsä edelleen myös perinteistä FM-radiota.  

FM-radion asema uusissa autoissa Suomessa saa uudenlaista turvaa sähköisen viestinnän palvelulain uudistuksessa. Joulukuun 21. päivänä voimaantulevan uudistuneen ajoneuvolain 25 pykälässä säädetään, että Suomessa myytävissä uusissa autoissa tulee olla valmius FM-radion käytölle.   

”Kuten tästäkin tuoreesta tutkimuksesta käy ilmi, FM-radiolla on hyvin vahva asema suomalaisten autoissa tällä hetkellä ja siirtyminen digitaalisiin autoradioihin tulee viemään pitkään. Siksi on tärkeää, että uusissa autoissa on pakollisena varusteena mahdollisuus FM-radion käyttöön”, kertoo Stefan Möller, RadioMedian toimitusjohtaja.  ”Yksi RadioMedian keskeisistä edunvalvonnan tavoitteista vuonna 2020 on ollut FM-radion aseman säilyttäminen uusissa autoissa ja siinä onnistuttiin.”   

Tietoviihdejärjestelmät tärkeä kriteeri uusissa autoissa 

Teknologian kehittyessä audion kuuntelu autossa puhelimen kautta on jo kohtalaisen yleistä. Lähes kolmannes vastaajista (28 %) kertoi kuuntelevansa audiota puhelimen välityksellä, niin että se on yhdistettynä bluetoothin tai kaapelin avulla. 44 % vastaajista kertoo, että puhelimen sisällöt siirtyvät autoon nimenomaan bluetoothin avulla, 14 % käyttää USB-kaapelia ja yhteensä 12 % käyttää joko Apple Car Playta tai Andoid Auto -järjestelmiä.    

Tutkimuksen mukaan noin viidenneksellä suomalaisista on nyt käytössään tietoviihdejärjestelmä autossaan – teknologista edelläkävijöistä yli kolmanneksella (33 %) on viihdejärjestelmä käytössä.  

Tietoviihdejärjestelmällä on suomalaisille tärkeä merkitys uutta autoa ostettaessa. Yli puolet vastaajista (51 %) sanoo, että se on tärkeä asia seuraavaa autoa valittaessa. Teknologisilla edelläkävijöillä tämä korostui merkittävästi: 76 % sanoo viihdejärjestelmän olevan erityisen tärkeä kriteeri autovalinnoissa.  

”Teknologian kehittyessä audion käyttö on selkeästi siirtymässä entistä vahvemmin autojen viihdejärjestelmiin ja se näkyy myös asian tärkeydessä autonvalinnassa”, kommentoi Riina Aho, RadioMedian tutkimuspäällikkö jatkaa: ”Audion vastaanottotavasta huolimatta kotimaiset radiokanavat ovat tärkeä osa autoilua. Tutkimuksemme mukaan lähes 90 % autoilevista suomalaisista kokee, että heille on tärkeää, että autossa on mahdollista kuunnella suomalaisia radiokanavia.”  

Audion kuuntelu autossa- tutkimuksen tilasi Kantar TNS:ltä Radiosoitin Suomi Oy, joka on RadioMedian ja Ylen yhteisomistuksessa oleva yritys. Tutkimukseen haastateltiin 1015 autoilevaa suomalaista tasaisesti eri puolilta Suomea.