50 kanavaa, joita kuuntelee lähes 70 %
yli 9-vuotiaista

Suomessa on mahdollista kuunnella noin 50 kaupallista radiokanavaa, joista noin 20 on valtakunnallisia tai osavaltakunnallisia ja loput alueellisia tai paikallisia radiokanavia. Kanavien yhteenlaskettu vuosittainen liikevaihto on n. 60 miljoonaa euroa.

Faktaa radiotoimialasta

headphones

Suomessa toimii tällä hetkellä laskentatavasta riippuen noin 50 kaupallista radiokanavaa.

heart

Suomalaiset ovat kanavauskollisia: he kuuntelevat 1,4 radiokanavaa päivässä ja viikossakin vain 2,5 kanavaa.

mic

Viikoittain 3,4 miljoonaa suomalaista kuuntelee kaupallista radioita mm. kotona, autossa ja töissä.

Kaupallinen radio Suomessa -infopaketti

  • Lataa tästä presentaatio Kaupallinen radio Suomessa 2022

    Täytä tietosi kaavakkeella, niin pystyt lataamaan PDF-tiedoston. Jättämällä meille yhteystietosi hyväksyt tietojesi käyttämisen ja käsittelyn tietosuojalausekkeen kuvaamalla tavalla.

Runsaasti kaupallisia kanavia

Kaupallinen radiotoiminta käynnistyi Suomessa vuonna 1985, jolloin Valtioneuvosto myönsi ensimmäiset kaupalliset radion ohjelmistotoimiluvat Yleisradion kanavien rinnalle.

Radiotoiminta on Suomessa edelleen tänä päivänä luvanvaraista. Nykyinen meneillään oleva toimilupakausi on kymmenvuotinen ja toimiluvat myöntää Traficom. Toimilupakaudelle 2020-2029 on myönnetty 70 kaupallisen radion FM-ohjelmistotoimilupaa sekä kahdeksan Yleisradion FM-toimilupaa.

Suomessa toimii tällä hetkellä, laskentatavasta riippuen, noin 50 kaupallista radiokanavaa, joista noin 20 on valtakunnallisia tai osavaltakunnallisia ja loput alueellisia tai paikallisia. RadioMedia ja Yleisradio ylläpitävät yhteistä Radioplayer-palvelua, jonka kautta kaikkia suomalaisia radioasemia voi kuunnella millä tahansa laitteella.

Radiotoimiala työllistää vakituisesti noin tuhat henkilöä. Alan monipuolisiin rooleihin kuuluvat mm. toimitusjohtaja, ohjelmajohtaja-/päälliköt, tuottajat, musiikkipäälliköt, ääniteknikot, tekniikasta vastaavat, radiomyyjät, markkinointivastaavat ja luovat ammattilaiset.

Kaupallisen radiotoimialan kattojärjestönä toimii RadioMedia, joka edustaa lähes 100 % suomalaisista kaupallisista radiokanavista.

Yli 70 miljoonan euron media

Vuonna 2022 media-ala jatkoi toipumistaan pandemia vuosista. Media-mainoskakku kasvoi 4,1 %, radiomainonta 5,1 %. Radiomainontaan investoitiin vuonna 2022 yhteensä 71,2 miljoonaa euroa. Radion osuus mediamainonnan kokonaisinvestoinneista oli 5,4 prosenttia.

Taulukko: Radiomainonnan määrä (milj.€) ja osuus mediamainonnasta (%)

Kaupallinen radio tavoittaa lähes koko Suomen kansan

Radion kuuntelua mittaa Finnpanelin ylläpitämä Kansallinen radiotutkimus (KRT), joka on kaupallisten radioiden ja Yleisradion yhteistutkimus. Kaikkiaan radiota kuuntelee n. 4,4 miljoonaa suomalaista joka viikko. Näistä kaupallista radiota kuuntelee 3,4 miljoonaa. Kaikista yli 9-vuotiaista kaupallinen radio tavoittaa viikoittain 68 % ja 25-54 -vuotiaista jopa 77 % kuuntelee kaupallisia radiokanavia viikoittain.

Kanavauskollinen suomalainen kuuntelee päivässä keskimäärin 1,4 kanavaa. Asuinpaikasta riippuen kuluttajalla on mahdollista kuunnella noin 20 FM-taajuudella toimivaa radiota. Lisäksi internetin kautta on saatavilla tuhansia eri vaihtoehtoja.