50 kanavaa, joita kuuntelee yli 70 %
yli 9-vuotiaista

Suomessa on mahdollista kuunnella noin 50 kaupallista radiokanavaa, joista noin 20 on valtakunnallisia tai osavaltakunnallisia ja loput alueellisia tai paikallisia radiokanavia. Kanavien yhteenlaskettu vuosittainen liikevaihto on n. 60 miljoonaa euroa.

Faktaa radiotoimialasta

headphones

Suomessa toimii tällä hetkellä laskentatavasta riippuen noin 50 kaupallista radiokanavaa.

heart

Suomalaiset ovat kanavauskollisia: he kuuntelevat 1,5 radiokanavaa päivässä ja viikossakin vain 2,5 kanavaa.

mic

Viikoittain 3,5 miljoonaa suomalaista kuuntelee kaupallista radioita mm. kotona, autossa ja töissä.

Runsaasti kaupallisia kanavia

Kaupallinen radiotoiminta käynnistyi Suomessa vuonna 1985, jolloin Valtioneuvosto myönsi ensimmäiset kaupalliset radion ohjelmistotoimiluvat Yleisradion kanavien rinnalle.

Radiotoiminta on Suomessa edelleen tänä päivänä luvanvaraista. Nykyinen meneillään oleva toimilupakausi on kymmenvuotinen ja toimiluvat myöntää Traficom. Toimilupakaudelle 2020-2029 on myönnetty 70 kaupallisen radion FM-ohjelmistotoimilupaa sekä kahdeksan Yleisradion FM-toimilupaa.

Suomessa toimii tällä hetkellä, laskentatavasta riippuen, noin 50 kaupallista radiokanavaa, joista noin 20 on valtakunnallisia tai osavaltakunnallisia ja loput alueellisia tai paikallisia. RadioMedia ja Yleisradio ylläpitävät yhteistä Radiot.fi-palvelua, jonka kautta kaikkia suomalaisia radioasemia voi kuunnella missä päin tahansa maailmaa. Lisäksi netin kautta on mahdollista kuunnella tuhansia radiokanavia.

Radiotoimiala työllistää vakituisesti noin tuhat henkilöä. Alan monipuolisiin rooleihin kuuluvat mm. toimitusjohtaja, ohjelmajohtaja-/päälliköt, tuottajat, musiikkipäälliköt, ääniteknikot, tekniikasta vastaavat, radiomyyjät, markkinointivastaavat ja luovat ammattilaiset.

Kaupallisen radiotoimialan kattojärjestönä toimii RadioMedia, joka edustaa lähes 100 % suomalaisista kaupallisista radiokanavista.

Lähes 60 miljoonan euron media

Vuosi 2020 oli haastava koko media-alalle, myös radiolle. Ennen koronavuotta 2020 investoinnit radiomainontaan kasvoivat yhtäjaksoisesti kuusi vuotta. Vuonna 2019 radiomainontaan käytettiin lähes 70 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 Suomessa käytettiin radiomainontaan kaikkiaan 57,2 miljoonaa euroa. Radion osuus mediamainonnan kokonaisinvestoinneista oli 5,1 prosenttia.

Vuonna 2021 radiomainonnan määrä on jälleen lisääntynyt. Vuoden toisen neljänneksen myynti kasvoi 47 % edellisvuoden vastaavaan aikaan nähden.

Taulukko: Radiomainonnan määrä (milj.€) ja osuus mediamainonnasta (%)

Kaupallinen radio tavoittaa lähes koko Suomen kansan

Radion kuuntelua mittaa Finnpanelin ylläpitämä Kansallinen radiotutkimus (KRT), joka on kaupallisten radioiden ja Yleisradion yhteistutkimus. Kaikkiaan radiota kuuntelee n. 4,5 miljoonaa suomalaista joka viikko. Näistä kaupallista radiota kuuntelee 3,5 miljoonaa. Kaikista yli 9-vuotiaista kaupallinen radio tavoittaa viikoittain 70 % ja 25-54 -vuotiaista jopa 80 % kuuntelee kaupallisia radiokanavia viikoittain.

Kanavauskollinen suomalainen kuuntelee päivässä keskimäärin 1,5 kanavaa. Asuinpaikasta riippuen kuluttajalla on mahdollista kuunnella noin 20 FM-taajuudella toimivaa radiota. Lisäksi internetin kautta on saatavilla tuhansia eri vaihtoehtoja.