Miksi valita radio

Radio on tehokas ja monipuolinen mainosväline. Mainostajalle kaupallinen radio tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden toteuttaa valtakunnallisia tai alueellisia mainoskampanjoita tavoittavasti, kohdistetusti ja kustannustehokkaasti. Voit ladata tältä sivulta infopaketin suomalaisesta kaupallisesta radiosta.

Miksi radio?

headphones

3,4 miljoonaa kuuntelijaa viikossa

Kaupallista radiota kuuntelee viikoittain 67 % suomalaisista ja päivittäin se tavoittaa lähes puolet suomalaisista.

heart

Tarinankerronnan voima

Radio tarjoaa mainostajalle mediaympäristön, jonka avulla voidaan välittää henkilökohtaisia mielikuvia ja elämyksiä.

mic

Radiomainonta tuo tuloksia

Radio tehostaa tutkitusti myyntiä ja ohjaa verkkoon.

Kaupallinen radio Suomessa -infopaketti

  • Lataa tästä presentaatio Kaupallinen radio Suomessa 2023

    Täytä tietosi kaavakkeella, niin pystyt lataamaan PDF-tiedoston. Jättämällä meille yhteystietosi hyväksyt tietojesi käyttämisen ja käsittelyn tietosuojalausekkeen kuvaamalla tavalla.

Suomalaiset rakastavat radiota

Suomalaiset ovat radiokansaa. Yhden vuorokauden aikana kaupallinen radio tavoittaa yli 3,4 miljoonaa korvaparia.

Audio elää nyt uutta kukoistuskautta ja audiobisnes kokonaisuutena on suuren murroksen edessä. Radio on vahvasti mukana tässä muutoksessa, jossa podcastit ja äänikirjat ovat suosituimpia kuin koskaan, älykaiuttimet ja suomenkieliset ääniohjausteknologiat ovat pian tulossa markkinoille, radiota kuunnellaan perinteisen FM:n ohella ondemand-palveluista ja netin kautta ja korvakuulokkeita myydään kiihtyvään tahtiin joka puolella maailmaa. Teknologian kehityksen ja mm. kattavien yhteyksien ansiosta audio kulkee ihmisen mukana joka paikkaan.

Radio tavoittaa suomalaiset ajasta ja paikasta riippumatta

Finnpanelin vuoden 2023 tilastoissa keskimääräisenä päivänä radion parissa viihdytään 2 h 12 min (kaikki yli 9-vuotiaat). Radion kuunteluun käytetty aika ei juurikaan vaihtele eri vuodenaikoina – siksi radiomainonnan käyttäminen osana mediavalikoimaa onkin aina perusteltua. Nuoret sekä keski-ikäiset suosivat kaupallisia kanavia, ja yli 60-vuotiaat puolestaan Ylen kanavia. Radiomainonta koetaan osana luonnollista mediaympäristöä.

Radio seuraa kuluttajaa päivän eri aikoina ja eri tilanteissa: aamiaispöydästä työmatkalle, työpaikalta kodin askareisiin. Aktiivi-ikäiset (25-54 -vuotiaat) kuuntelivat kaupallista radiota eniten autossa (40 %), työpaikalla (33 %) sekä kotona (23 %).

Aktiivi-ikäisten kuluttajien kuuntelu keskittyy vahvasti kaupallisille kanaville. Yhden vuorokauden aikana kaupallinen radio tavoittaa lähes puolet 25-54 vuotiaista suomalaisista. Viikoittain kaupallinen radio tavoittaa lähes 76 % heistä. Radiomainokset ovat osa radiokanavan ohjelmistoa. Radion prime time, paras kuunteluaika, on klo 7–18.00, jolloin radio tavoittaa yli miljoona kuulijaa.

Suomalaisten kuluttajien mediapäivästä yli viidesosa kuluu audion parissa ja siitä 73 % on live-radion kuuntelua. Digitaaliset audiopalvelut, niin online radio kuin on demand -sisällöt kasvattaneet suosiotaan. Yli 2 miljoona suomalaista kuuntelee viikoittain digitaalista audiota, nuoremmista 15-24 vuotiaista jo yli puolet (55 %).

50 mainosaikaa myyvää radiokanavaa

Suomessa toimii 50 kaupallista, eri profiileilla toimivaa radiokanavaa, jotka myyvät mainosaikaa. Kanavia ja kanavaformaatteja on runsaasti, jotka tarjoavat mainostajille oman mediaympäristön monenlaisilla sisältöyhteyksillä. Suomalainen radiokenttä on siis hyvin monipuolinen ja tarjoaa brändeille ja kampanjoille runsaasti erilaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia. Radio on erityisen vahva ja monipuolinen väline tavoittamaan valittuja kohderyhmiä tiettyinä aikoina ja eri tilanteissa.

Suomalaisten kuluttajien vastaanottimista löytyy keskimäärin noin 20 eri radiokanavaa asuinpaikasta riippuen. Silti kuluttajat ovat erittäin kanavauskollisia: keskimäärin suomalainen radionkuuntelija kuuntelee vain 2,5 radiokanavaa viikossa ja 1,4 kanavaa päivässä.

Radiokanavien tiedot löytyvät täältä.

Radio tuo tutkitusti tuloksia  

Radion monimuotoisuus tarjoaa mahdollisuuden yksilölliseen kampanjaratkaisuun. Radio voi olla aito massamedia tai tehokas kohderyhmämedia. Maantieteellisen kohdistamisen ohella radiokanavien yleisöä voi tarkastella mm. ikäryhmien, arvojen ja asenteiden tai mediaympäristön näkökulmasta. Eri tavalla profiloitujen kanavien avulla radiomainontaa on mahdollista kohdentaa erilaisille kohderyhmille, myös eri aikaan päivässä, eri päivinä tai jopa eri viikkoina. Radio on usein kuluttajalle viimeisin media ennen ostohetkeä. 

Radiomainonta tuo suhteellisesti suuremman osuuden medioiden tuomasta lisämyynnistä kuin mikä radion osuus on mediabudjetista.

Dagmarin tekemän radiomainonnan vaikuttavuuden analyysissa, jossa analysoitiin noin 80 radiokampanjan vaikuttavuutta myyntiin, huomattiin radiomainonnalla olevan tilastollinen vaikutus myyntiin ja/tai asiakasvirtoihin 82 prosentissa kampanjoista. Radiomainonta on erityisen tehokasta suhteessa kustannuksiin: se tuo suhteellisesti suuremman osuuden medioiden tuomasta lisämyynnistä kuin mikä radion osuus on mediabudjetista.  

Radio ohjaa verkkoon

Egtan tutkimuksen mukaan radiomainonta lisää mainostajien verkkosivustojen liikennettä keskimäärin 21 %. Pienillä ja keskisuurilla digimainostajilla radiomainonta kasvatti verkkosivuston liikennettä jopa 37 %. Dagmarin analyysissä radiomainonnalla oli positiivinen vaikutus verkkosivustotrafiikkeihin 77 prosentissa tapauksista. 

Radio tehoaa osana mediamixiä 

Radio toimii erinomaisesti itsenäisenä mainosvälineenä, mutta se toimii erinomaisesti myös muiden medioiden rinnalla tehostajana ja vahvana tukena. Radiolla jatketaan usein TV-kampanjan vaikutusaikaa kohdistamalla viesti esim. päivän ja kellonajan mukaan. Saman äänimaailman käyttö TV:ssä ja radiossa vahvistaa kampanjan kokonaisvaikutusta. Printtimedian yhteydessä radiomainonta saa painetun sanan elämään ja tehostaa viestin vaikutusta. Ulkomainonta ja radiomainonta yhdessä käytettynä tavoittavat hyvin autoilijoita ja viesti kohdentuu tehokkaasti. 

Egtan tutkimusten mukaan radion mukaan ottaminen mediamixiin parantaa kampanjoiden tuloksia ja kustannustehokkuutta sekä lisää mainosten muistamista selkeästi: TV-kampanjat tehostuvat keskimäärin +38 % ja ulkomainonnan lisänä radio lisää mainosten muistettavuutta 33 %.      

Radio rakentaa tunnesiteen kuulijaansa 

Monien tutkimusten ja kuuntelutilastojen mukaan suuri osa radioiden kuuntelijoista pitää radiota läheisenä ystävänä ja arjen rytmittäjänä. Radio liittyy moniin tilanteisiin ihmisten arjissa ja se tuo väriä ja antaa seuraa.  

Ääni on luonteeltaan vahva tunteenluoja, joka luo värikkäitä mielikuvia ja rakentaa tunnelmia. Radio rakentaa vahvoja tunnesiteitä kuuntelijoihinsa, jonka ansiosta myös mainostajilla on loistava tilaisuus osallistaa ihmisiä intiimillä ja henkilökohtaisella tavalla.  

Tutkimusten mukaan radiota kuunnellessaan ihmiset ovat tuotteliaampia ja tuplasti iloisempia kuin jos eivät kuuntelisi mitään mediaa. (Lähde: Radio Centre, Hear and Now -tutkimus)  

Arjen rytmittäjänä radio kulkee ihmisten mukana joka paikkaan ja hands-free-mediana sen käyttö onnistuu luontevasti myös muiden askareiden ohessa. Tutkimusten mukaan 79 % audion kulutuksesta tapahtuu paikoissa, joissa visuaaliset mediat eivät ole käytettävissä.  

Ääniympäristöjen ja myös radion sisältöihin myös yleensä keskitytään paremmin kuin muiden medioiden sisältöihin ja se herättää huomiota jopa ollessaan vain taustalla. 35 % kuuntelijoista ovat vastaanottavaisempia mainonnalle ollessaan rentoutuneita ja keskittyneitä.