RadioMedia edustaa kaupallisia radioita

RadioMedia ry on suomalainen kaupallisten radioiden kattojärjestö. RadioMedian tehtävänä on edistää ja valvoa kaupallisen radion toimintaedellytyksiä Suomessa sekä osallistua toimialaa koskevaan keskusteluun ja vaikuttaa alan säädäntöön. Varsinaisen edunvalvontatyön lisäksi yhdistys tekee edunvalvontaa ja toimialan toimintaedellytyksiä tukevaa tutkimusta sekä järjestää alan tapahtumia, koulutuksia sekä neuvontaa jäsenyrityksille.

RadioMedia – kaupallisen radiotoimialan kattojärjestö Suomessa

RadioMedia edustaa kaupallisia radioita hyvin kattavasti: Suomessa toimii 35 yksityistä radioyhtiöitä, joista 31 yhtiötä on RadioMedian jäseniä. RadioMedian jäsenyhtiöt omistavat 90 % Suomessa myönnetyistä ohjelmistotoimiluvista ja lähes 100 % kaupallisen radiotoimialan liikevaihdosta tulee RadioMedian jäsenasemilta. Yhdistyksen jäsenet ovat merkittäviä viestijöitä yhteiskunnassamme, radio tavoittaa lähes 90 % suomalaisista viikottain. Toimialan yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2019 69,7 miljoonaa euroa ja koronavuonna 2020 57,2 miljoonaa euroa. Toimiala työllistää Suomessa n. 1000 ihmistä.

RadioMedia tarjoaa asiantuntijan roolissa jäsenilleen ja muille sidosryhmilleen laaja-alaista ja objektiivista tietoa radioalasta. Järjestö tekee aktiivista kehitystyötä toimialan puolesta eri kehityshankkeilla. RadioMedia ylläpitää yhdessä YLE:n kanssa Radiot.fi -palvelua. Lisäksi RadioMedia pyrkii edistämään toimialan imagoa sekä radiomainonnan tasoa. Se järjestää vuosittain kaksi merkittävää radioalan tapahtumaa, Kaiku-radiomainoskilpailun sekä RadioGaalan.

RadioMedia on Euroopan kaupallisten radioiden liiton (AER) ja Medialiiton jäsen.

RadioMedian toiminta rahoitetaan pääosin yhteiskuntaviestinnällä, joka on kansalaisten hyvinvointia lisäävää ja yhteiskuntaa hyödyttävää voittoa tavoittelematonta viestintää. RadioMedian kautta yhteiskunnallisella viestijällä on mahdollisuus viestiä kaikilla RadioMedian jäsenradiokanavilla.

RadioMedian puoleen voit kääntyä kaikissa kaupallista radiota ja radiomainontaa koskevissa kysymyksissä.

Lataa RadioMedian logo

Ladattavat materiaalit
RadioMedian logo (PDF)
RadioMedian logo (PNG)

RadioMedian historia

RadioMedia perutettiin vuonna 1983, jolloin liitto aloitti toimintansa nimellä Suomen Paikallisradioliitto. Nykyään RadioMedia ry edustaa lähes kaikkia kaupallisen radiotoimiluvan haltijoita Suomessa.