Tietoa RadioMediasta

Mitä RadioMedia tekee

RadioMedia ry on suomalainen kaupallisten radioiden kattojärjestö. Järjestö vastaa kaupallisen radiotoimialan edunvalvonnasta, tutkimus- ja tietopalveluista sekä markkinoinnista. RadioMedian jäsenistö edustaa lähes kaikkia Suomen radiotoimiluvan haltijoita.

Yhteiskuntaviestintä ja yritysvastuu radiossa

RadioMedia tarjoaa yhteiskunnallisille toimijoille ja yritysvastuuviestiä välittäville yrityksille Suomen kattavimman ratkaisun tärkeiden viestien välittämiseen. Käytössä ovat kaikki suomalaiset kaupalliset radiokanavat.