Radioalan edunvalvonta

Edunvalvonta varmistaa radion kilpailukykyä ja kehitystä tukevan oikeudellisen toimintaympäristön.

RadioMedia kaupallisen radiotoimialan edunvalvojana

RadioMedia edustaa suomalaisia kaupallisia radioita keskusteltaessa lainsäätäjien, virkamiesten ja muiden sidosryhmien kanssa. Varmistamme, että radion toimintaympäristön sääntelyyn osallistuvilla tahoilla on käytössään riittävät tiedot päätöksenteonsa tukemiseksi ja että kaupallisen radion näkökulma tulee kuulluksi.

Kotimainen sisällöntuotanto, luovuus ja uudet media-alan innovaatiot ovat tulevaisuuden menestystekijöitä. Niiden vahvistamiseksi tarvitaan reilu ja tasapuolinen toimintaympäristö, joka koskee yhtä lailla sekä kaupallisia, valtiollisia että kansainvälisiä mediayhtiöitä. RadioMedian edunvalvonta työskentelee sen eteen, että laadukkaasti toimivalla kaupallisella radiolla on jatkossakin keskeinen rooli suomalaisen kulttuurin ja tiedonvälityksen lähteenä muiden medioiden ohella.

Radiomainonnan säännöt

Radiomainontaa koskevat omat erityissääntönsä mm. lapselle suunnatun mainonnan, alkoholituotteiden ja lääkkeiden suhteen. Lue, miten radiossa saa mainostaa.

Kysy lisätietoja:

Anna Paimela

Edunvalvonnan johtava asiantuntija anna.paimela@radiomedia.fi 040 164 8626