Tietosuojalauseke

TIETOSUOJALAUSEKE

RadioMedia edustaa kaupallisia radioita Suomessa. Teemme työtä, jonka tavoitteena on radiotoiminnan aktiivinen kehittäminen. Haluamme myös varmistaa kaupallisille radiokanaville parhaat mahdolliset toimintaedellytykset. Palvelemme jäsenkanaviemme lRadioMedia ry on suomalainen kaupallisten radioiden kattojärjestö. RadioMedian tehtävänä on edistää ja valvoa kaupallisen radion toimintaedellytyksiä Suomessa sekä osallistua toimialaa koskevaan keskusteluun ja vaikuttaa alan säädäntöön. Varsinaisen edunvalvontatyön lisäksi yhdistys tekee edunvalvontaa ja toimialan toimintaedellytyksiä tukevaa tutkimusta sekä järjestää alan tapahtumia, koulutuksia sekä neuvontaa jäsenyrityksille. Käsittelemme henkilötietoja lähinnä jäsen- ja asiakasviestintään.

1. Yhteystiedot

RadioMedia ry
Yhteyshenkilö: Inka Forss
Osoite: RadioMedia ry c/o Workland, Lautatarhankatu 10, 00580 Helsinki
Sähköpostiosoite: inka.forss[at]radiomedia.fi

2. Käsiteltävät tiedot

Mainostaja-asiakkaiden yhteystietorekisteriin kerätään tietoja julkisista lähteistä kuten yritysten verkkosivuilta tai rekisteröidyiltä itseltään. Tietoina käsitellään: Nimi, työnantajan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutus- ja maksutiedot ja tilaustiedot.

RadioMedian yhteyshenkilörekisteriin kerätään tietoja jäsenasioiden hoitamisen yhteydessä jäseniltä tai heidän työntekijöiltään. Tietoina käsitellään: Nimi, työnantajan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutus- ja maksatustiedot siinä tapauksessa, että yhteystieto liittyy RadioGaalan järjestämiseen.  

RadioGaalan yleisöäänestysrekisteriin kerätään yleisöäänestykseen osallistuvien yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) äänestykseen osallistumisen yhteydessä. Tiedot saadaan yleisöäänestykseen osallistuvalta itseltään.

Lisäksi www.radiomedia.fi sivun käyttäjistä kerätään tietoa evästeiden avulla evästelausekkeessa tarkemmin kuvatuin tavoin.

3. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Käsittelemme tietoja seuraavia tarkoituksia varten:

– Mainostaja-asiakkaiden yhteystietorekisteri: asiakassuhteen hoitaminen ja markkinointi (oikeusperuste sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus).  
– RadioMedian yhteyshenkilörekisteri: jäsenasioiden hoitaminen (oikeusperuste sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus)
– RadioGaalan yleisöäänestysrekisteri: Radiogaalan yleisöäänestyksen toimittaminen (sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus).

4. Tietojen säilytysaika

Käsittelemme tietoja niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi:

– Mainostaja-asiakkaiden yhteystietorekisteri: Laskutus- ja maksatustietoja säilytetään kuusi vuotta. Nimi- ja yhteystietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja niin kauan kuin ne ovat ajankohtaisia eikä markkinointia ole kielletty.
– RadioMedian yhteyshenkilörekisteri: Asiaa käsittelevän henkilön tiedostoista, kun tiedoille ei enää tarvetta (esim. RadioGaalan osallistujalista). Kuitenkin aina vähintään viiden vuoden sisällä tallentamisesta. Jäsenrekisteristä tietojen päivittyessä (esim. henkilön vaihtuessa).
– RadioGaalan yleisöäänestysrekisteri: Välittömästi arvonnan suorittamisen jälkeen.

5. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

RadioMedia ei luovuta tietoja ulkopuolisille, mutta voi käyttää alihankkijoita tehtävien hoitamiseksi (esimerkiksi RadioGaalan järjestämisen yhteydessä kutsuvieraslistan toimittaminen kutsujen lähettämiseksi). RadioMedia varmistuu aina, että alihankkijat toimivat tietosuojalain mukaisesti ja RadioMedian ohjeiden mukaan tietoja käsitellessään.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn alla kuvatuin tavoin:

– Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan, täydennetään tai poistetaan. Tietoja ei kuitenkaan poisteta siltä osin kuin ne ovat tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka ne ovat tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täyttämiseksi.

– Tietojen siirtäminen: Rekisteröity voi halutessaan saada siirretyksi toimittamansa henkilötiedot, joita käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä yllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

– Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Rekisteröidy voi vastustaa suoramarkkinointia milloin tahansa. Rekisteröity voi vastustaa myös muuta käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.  Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa tietojen paikkansapitävyys varmistetaan.

– Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vastaisesi.

7. Evästelauseke

Eväste on asiakkaan selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka yleensä sisältää anonyymin tunnistenumeron eikä vahingoita päätelaitetta. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Radiomedia.fi käyttää evästeitä kävijäliikenteen tilastointiin ja tutkimukseen www.radiomedia.fi -sivustolla. Asiakkaalla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla verkkoselaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston tai sen osien toiminnallisuuteen.