Radiomainonnan ostaminen

Radiomainontaa voi ostaa suoraan radioyhtiöstä tai mediatoimistojen kautta. He osaavat auttaa kanavavalinnoissa sekä oikean peitto- ja toistotason määrittelemisessä. Radioyhtiöt ovat oman tuotteensa ammattilaisia ja useimmissa yhtiöissä työskentelee kampanjasuunnittelija, jolla on käytössään kampanjansuunnitteluohjelma.

Mitattuja kontakteja

Liki kaikessa ostamisessa kulkee mukana kuuntelijamäärätieto KRT:sta (Kansallinen radiotutkimus). Radioyhtiöt ja mediatoimistot käyttävät sähköisiä järjestelmiä radiokampanjan kuuntelijoiden sekä muiden tunnuslukujen laskentaan. Kuuntelijatietojen mukana kulkevat myös hintatiedot. Radioyhtiön järjestelmät keskustelevat keskenään ja todentavat asiakkaalle kampanjoiden toteutuneet lähetysajat sekä kuuntelijamäärät.

Kampanjaa suunniteltaessa on tärkeää ymmärtää radion rooli ja määritellä radiokampanjalle mm. peitto­ ja toistotasot sekä tavoitteiden kannalta realistinen kokonaisbudjetti. Varsinaisen kampanjasuunnittelun tavoitteena on laatia suunnitelma asetettujen mediatavoitteiden saavuttamisesta kustannustehokkaimmalla tavalla.

Kohderyhmälle optimaalinen kanavaratkaisu

Yleisö valitsee radiokanavansa pitkälti mieltymyksensä ja kiinnostuksen aiheidensa mukaan. Musiikkivalikoima on merkittävin yksittäinen tekijä kanavan valinnassa. Mainostajan kannalta radiokanavat tarjoavat otollisen ympäristön kohdennetun mainonnan toteuttamiselle – kukin kanava tavoittaa tietyn ikäisen ja arvomaailmaltaan selvästi profiloituvan kohderyhmän.

Kohderyhmän kuuntelutottumuksia analysoimalla löytyy mediatavoitteet tehokkaimmin täyttävä kanavayhdistelmä. Mediatoimistojen ja radioasemien käyttämän kampanjasuunnitteluun tarkoitetun Telmarin Audio Planner -ohjelmiston avulla on mahdollista optimoida kanavakohtainen toistomäärä siten, että lopputulos on tavoittavuudeltaan riittävä, toistotasoltaan halutun kaltainen ja kokonaishinnaltaan edullisin tavoitteet täyttävä radiokanavien yhdistelmä.

Yksi radiomainonnan erityispiirre on mahdollisuus valita mainosten esitysajankohta tiettynä päivänä jopa minuutin tarkkuudella. Lisämaksusta saadaan mainos soimaan esimerkiksi tasatunnin aikaan tai uutislähetyksen ja säätiedotuksen väliin. Määräpaikan ostamalla mainos voidaan esittää mainoskatkon alussa tai lopussa.

Kohderyhmä- ja spottikauppa

Valtakunnallisilta radioyhtiöiltä on mahdollista ostaa kohderyhmäkampanjoita radioyhtiön määrittelemistä kohderyhmistä. Kohderyhmäkaupassa radioyhtiö vastaa radiospottien sijoittelusta mainoskatkoilla. Kampanjassa ostetaan haluttu määrä kohderyhmäkontakteja kampanjan aikajaksolle. Tällöin maksetaan kyseisen kohderyhmän kontakteista.

Valtakunnallisissa sekä paikallisissa radioyhtiöissä myydään myös spottikampanjoita. Mainosspotin hinta määräytyy spotin pituuden, blokkikohtaisen sijoittelun ja toistomäärien mukaan. Blokkikohtaiseen hintaan vaikuttavat kyseisen blokin kuuntelijamäärä sekä kapasiteetti.

Yhtiöt määrittelevät bruttohinnat 30 sekunnin pituiselle mainokselle. Eripituisille mainoksille saa hinnan kertomalla 30 sekunnin hinnan pituuskertoimilla, jotka ohessa spottikerrointaulukko (xls). Kanavapakettihinnastot sekä kaikki kertoimet löytyvät myös Telmar Audio Planner -radiosuunnitteluohjelmistosta.

Sisältömarkkinointiyhteistyö

Radiotalot tarjoavat brändin kasvattamiseen ja kuluttajien aktivoimiseen ohjelmayhteistyötä, promootioita tai muita erikoisratkaisuja. Kysy näistä ratkaisuista suoraan radioyhtiöltä.

Radiokanavat

Katso tästä radiokanavien mediakortit sekä eri kanavien mediamyyntien yhteystiedot.