Case Vattenfall – Vastuuviestintä radiossa

Vattenfall on tehnyt aktiivista ja suunnitelmallista yritysvastuuviestintää vuodesta 2019 lähtien ja radiomainonta on ollut yksi keskeisistä välineistä. Vuonna 2021 Vattenfall hyödynsi laajasti RadioMedian palvelua, jonka kautta kaupallisilla radioasemilla ympäri Suomen kuultiin Vattenfallin kestävän kehityksen viestejä yhteensä 12 viikon ajan. Radiomainonta toi tutkitusti tuloksia ja vaikutti positiivisesti kuulijoiden vastuullisuusmielikuvaan yrityksestä.

Radiomainonta on Vattenfallin vastuullisuusviestinnän ytimessä

Vattenfall on tehnyt aktiivista ja suunnitelmallista yritysvastuuviestintää vuodesta 2019 lähtien ja radiomainonta on ollut yksi keskeisistä välineistä. Vuonna 2021 Vattenfall hyödynsi laajasti RadioMedian palvelua, jonka kautta kaupallisilla radioasemilla ympäri Suomen kuultiin Vattenfallin kestävän kehityksen viestejä yhteensä 12 viikon ajan. Radiomainonta toi tutkitusti tuloksia ja vaikutti positiivisesti kuulijoiden vastuullisuusmielikuvaan yrityksestä.

Vattenfallin yritysvastuuviestinnän keskiöön on kuulunut yhtiön kestävän kehityksen toiminnan tunnettuuden kasvattaminen sekä asenteiden muuttaminen ja vahvistaminen. Radio toimi vuonna 2021 yhtenä keskeisenä välineenä muiden medioiden rinnalla. OMD:n Vattenfallille toteuttaman tutkimuksen mukaan yhtiö on onnistunut varsin hyvin kampanjoinnissa: kestävän kehityksen ja vastuullisuuden brändimielikuvissa Vattenfall on pääkilpailijoitaan edellä.

Radiomainonta vaikuttaa positiivisesti

Kuluttajapaneeliin osallistuneiden (N=500) joukosta yli puolet (57 %) muisti kuulleensa Vattenfallin mainoksia vuoden 2021 aikana. Muistaminen oli hyvin tasaista sukupuolten ja eri ikäryhmien kesken – naiset ja nuoret muistivat kuulleensa mainontaa hieman useammin kuin muut. Kanavavertailussa audiomainonta oli kampanjan huomatuinta mainontaa.

Radiomainonnan positiivisesta vaikutuksesta kertoo se, että Vattenfallin radiomainontaa muistaneista selkeäsi suurempi osa liitti kestävän kehityksen johtamisen sekä laajemman vastuun kantamisen yhtiöön kuin ne, jotka eivät muistaneet kuulleensa radiomainontaa. Suurin ero oli ominaisuudessa ”Johtaa kehitystä kohti kestävää tulevaisuutta”.

Yli 60 % kaikista radiomainoksia kuulleista – naisista ja nuorista 71 % – liittivät vastuullisen mielikuvan Vattenfalliin. Selkeästi yli puolet sanoi, että mainonta herätti heissä positiivisia mielikuvia.

Fossiilivapaus selkeimpänä viestinä

Yksi voimakkaimmista viesteistä Vattenfallin mainonnassa jo pitkään on ollut fossiilivapauden mahdollistaminen. Tämä näkyi selkeän positiivisesti myös viime vuoden radiomainontaa koskeneessa tutkimuksessa: yhteensä 78 % piti tätä viestiä joko erittäin tai kohtalaisen selkeänä mainonnassa.

Toinen tärkeä Vattenfallin viesti on ilmaston lämpenemisen rajoittaminen korkeintaan 1,5 asteeseen. Tutkimuksen mukaan tämä kävi myös hyvin ilmi radiomainonnassa, sillä 69 % piti tätä viestiä selkeänä.

Tilastollisessa regressioanalyysissa radiomainonnan muistaminen oli ainoa, joka koko väestön tasolla vaikutti mielikuvaan Vattenfallista kestävän kehityksen johtajana. Vaikutus oli voimakkainta 18–34-vuotiaissa, ja merkitsevä vaikutus oli myös 35–49-vuotiaissa sekä naisissa.

Positiivisten mielikuvien vahvistumisen lisäksi Vattenfallin harkinta ja preferenssi on myös selvästi korkeampaa niiden keskuudessa, jotka muistavat kuulleensa Vattenfallin mainontaa kaupallisessa radiossa viime vuonna. Reilu kolmannes mainoksia muistaneista kertoi, että harkitsisi mainonnan perusteella sähkösopimuksen tekemistä Vattenfallin kanssa.

Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen, ota yhteyttä RadioMedian myyntipalveluun:

RadioMedian myyntipalvelu

Juhana Häkkinen

Sales Director juhana.hakkinen@radiomedia.fi 050 340 8960

Matti Miettinen

Vastuuviestintä ja yhteiskunnallinen mainonta matti.miettinen@radiomedia.fi 044 023 0979

Caset ja referenssit

Voisiko radio olla oikea media viestillesi? Me RadioMedialla olemme auttaneet monia yhteiskunnallisia toimijoita ja yrityksiä tärkeiden viestien läpiviemisessä. Kurkista referenssit ja case-tarinat ja poimi inspiraatiota oman ideasi tueksi.