Case Sydänliitto – Yhteiskunnallinen viestintä radiossa

RadioMedian toteuttamalla ’What the FH?’ -kampanjalla Suomen Sydänliitto sai tuotua noin 10 000 suomalaista koskevan, mutta vain murto-osalla diagnosoidun FH-taudin eli perinnöllisen korkean kolesterolin valtakunnalliseen tietoisuuteen.

Radiolla tunnettuutta: What the FH?

Kahden viikon kampanja ajoitettiin syyskuulle sopivasti ennen kansainvälistä FH-teemapäivää. Kompaktista kestosta huolimatta kampanjalla saavutettiin huipputuloksia: RadioMedian avulla tavoitettiin noin 57% kaikista 25–64-vuotiaista suomalaisista. Kampanja myös poiki monia artikkeleita Suomen suurimpiin lehtiin, ja FH-taudin nettitestin sivunäyttöjä kertyi yli 15 000 kappaletta.

Vaikka FH-tauti on monelle entuudestaan tuntematon, se on yksi yleisimmistä perinnöllisistä sairauksista Suomessa.

”Hyvistä elintavoista riippumatta osalla meistä on geneettinen riski sairastua sepelvaltimotautiin, jonka takia oli tärkeää tuoda tauti yleiseen tietoisuuteen. Tavoitteenamme oli ohjata ihmisiä tekemään verkossa helpon testin avulla arvio omasta tilanteestaan. Onnistuimme tavoitteessa loistavasti,” Sydänliitossa kampanjasta vastannut tuottaja Heljä Hyytiä kommentoi.

Ääni apuna sairaustapausten ennaltaehkäisyssä

Monelle aiemmin tuntemattomasta ja eri ikäryhmiä koskevasta perinnöllisestä sairaudesta viestiminen ei ole helpoin lähtökohta, mutta RadioMedian ratkaisujen kautta haastavalle viestille löydettiin kattava julkaisualusta.

”Halusimme tavoittaa mahdollisimman monta kansalaista ja tätä kautta osaltamme ennaltaehkäistä taudin aiheuttamia vakavia sairastapauksia. Radio on mediana hyvin demokraattinen – se tavoittaa erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä eri tilanteissa. RadioMedian tarjoama laaja peitto ympäri Suomen sopi tarkoitukseemme erinomaisesti,” Hyytiä avaa toteutusvalintaa.

Sydänliiton kumppanina FH-kampanjassa toimii Amgen. Yhteistyöpartnerit päättivät kampanjan tyytyväisin mielin. Seuraava kansanterveyden edistämiseen tähtäävä lähtö on jo suunnitteilla.

Tiivistämällä ja heittäytymällä kaikki irti audiosta

Radiototeutuksesta parhaat tulokset saa selkeällä ja tiiviillä viestillä eikä omaperäisyydestäkään haittaa ole.

”Valitsimme lähestymistavaksi 30 sekunnin spotin, koska se haastoi meitä valitsemaan vain yhden ja helposti omaksuttavan viestin. Viestinnässä tiivistäminen ja tärkeimpien pointtien löytäminen tekee aina hyvää,” Hyytiä muistuttaa.

Tärkeä oivallus oli huumorin hyödyntäminen vaikeasta asiasta viestimisessä.

”Tutkitusti huumori jättää asiasta paremmin muistijäljen faktojen latelun sijaan, joten lähdimme toteuttamaan spottia huumorin keinoin. Rento lähestymistapa saattoi myös rohkaista monia ’valkotakkikammoisia’ tekemään testin. Emme myöskään ole saaneet yhtään negatiivista palautetta kampanjasta,” Hyytiä iloitsee onnistumisista.

Lisätietoja:

Juhana Häkkinen

Sales Director juhana.hakkinen@radiomedia.fi 050 340 8960

Matti Miettinen

Vastuuviestintä ja yhteiskunnallinen mainonta matti.miettinen@radiomedia.fi 044 023 0979

Caset ja referenssit

Voisiko radio olla oikea media viestillesi? Me RadioMedialla olemme auttaneet monia yhteiskunnallisia toimijoita ja yrityksiä tärkeiden viestien läpiviemisessä. Kurkista referenssit ja case-tarinat ja poimi inspiraatiota oman ideasi tueksi.