Case Nordea – Vastuuviestintä radiossa

Nordean vuosina 2019 ja 2020 toteuttama ”Älä mene rikki rahasta” -taloustaitokampanja tavoitti erityisesti nuorta kohderyhmää radiossa ja herätti kiinnostusta taloustaitojen kartuttamiseen. RadioMedian Norstatilla teettämän mittauksen mukaan lähes puolet (49 %) koko tutkimusotoksesta ja 53 % nuorista (15-34v) oli huomannut kampanjan. Nuorista 55 % kertoi kampanjan herättäneen kiinnostuksen taloustaitoja kohtaan.

Nordea kasvatti nuorison kiinnostusta taloustaitoihin radion avulla

Pohjoismaiden suurimman pankin, Nordean, yhteiskuntavastuutoiminnan yksi peruspilareista on taloustaitojen kasvattaminen. Erityisenä kohderyhmänä Suomessa ovat nuoret. Nordean yhteiskuntavastuuhankkeet tavoittavatkin noin 100 000 suomalaisnuorta vuosittain ja yhtiö pyrkii lisäämään taloustaitojen kartuttamisen tietoisuutta erilaisilla kampanjoinneilla.   

Syksyllä 2019 alkaneella ja viime vuoden lokakuussa jatkuneella ”Älä mene rikki rahasta” -kampanjalla Nordea halusi ennaltaehkäistä asiakkaidensa taloudellisiin hankaluuksiin joutumista ja madaltaa yhteydenottamisen kynnystä raha-asioiden huolestuttaessa. Kampanjoiden huomioarvot olivat erinomaisia: puolet huomioarvotutkimukseen osallistuneista kertoi nähneensä mainoksen – tyypillinen kampanjoiden huomioarvoprosentti on huomattavasti alhaisempi.

Radio kampanjan ytimessä

Radio oli monimediakampanjan yksi päämedioista ja se tuotti tutkimuksen mukaan erinomaisia tuloksia. Ennen ensimmäistä kampanjaa toteutetun nollamittauksen ja kampanjoiden jälkeisen mittauksen välillä oli selkeä ero: arvosana Nordean yritysvastuun toteuttamiselle nousi 15 %.

”Koronakriisistä johtuen monien taloudellinen tilanne muuttui viime vuonna dramaattisesti ja jatkoimme kampanjaa tavoitteenamme auttaa ihmisiä tilanteesta selviämisessä”, kommentoi Jan Bonnevier, Nordean markkinointijohtaja. ” Nordea on tehnyt töitä kirjaimellisesti hartiavoimin suomalaisten rahataitojen eteen. Tässä kampanjassamme viestimme meni hienosti läpi kohdeyleisöön erityisesti radion kautta.” 

Kuulijat ymmärsivät viestin: Nordea auttaa raha-asioissa

Tutkimuksen tulosten mukaan Nordean kampanjoinnin viestit ymmärrettiin erittäin hyvin ja erityisesti nuorilta tuli positiivista palautetta. Mainontaan vahvimmin liitetyt ominaisuudet olivat selkeys, informatiivisuus ja vastuullisuus. Vapaissa kommenteissa usein toistuvia adjektiiveja olivat hyvä, positiivinen, sympaattinen ja luotettava. Nainen, 45 sanoi: ”kampanja paransi kuvaa, joka minulla oli Nordeasta”.

Lokakuun 2020 kampanjan kuulleista 15-24-vuotiaista 71 % kertoi pitävänsä mainonnasta joko erittäin paljon tai jonkin verran. Myös kaikkien ikäryhmien prosentti oli kohtuullisen korkea: 44 % piti mainonnasta.

Kiinnostus talousasioihin lisääntyi

Yksi tärkeimmistä tavoitteista kampanjoinnissa oli nostaa yleisön kiinnostusta talousasioihin ja niiden hoitoon. Tässä onnistuttiin hyvin, sillä tutkimuksen mukaan mainonta todella herätti monien kuulijoiden kiinnostuksen talous/raha-asioita kohtaan.  Erityisesti nuorten keskuudessa tulos oli rohkaiseva: 55 % kertoi yleisen kiinnostuksen heränneen ja 39 % kertoi kiinnostuneensa Nordean rahataitosivuilla vierailemisesta. Koko tutkimusjoukon vastaavat prosentit olivat 34 ja 26.

Nordea toteutti kampanjan yhteistyössä RadioMedian sekä mediatoimisto GroupM Finlandin ja mainostoimisto McCann Helsingin kanssa. 

Lisätietoja:

Juhana Häkkinen

Sales Director juhana.hakkinen@radiomedia.fi 050 340 8960

Matti Miettinen

Vastuuviestintä ja yhteiskunnallinen mainonta matti.miettinen@radiomedia.fi 044 023 0979

Caset ja referenssit

Voisiko radio olla oikea media viestillesi? Me RadioMedialla olemme auttaneet monia yhteiskunnallisia toimijoita ja yrityksiä tärkeiden viestien läpiviemisessä. Kurkista referenssit ja case-tarinat ja poimi inspiraatiota oman ideasi tueksi.