Kesä 2020 ja radio

Tutkimukset
1.6.2020

Kesälomalla suomalaiset liikkuvat autolla kotimaassa – radio ylivoimainen kesämedia

RadioMedian toukokuussa 2020 teettämän tuoreen kyselyn mukaan koronaviruspandemian aiheuttama poikkeustila muuttaa lähes kaikkien kesälomia: 83 % suomalaisista kertoo, että korona-aika on vaikuttanut kesälomasuunnitelmiin. Valtaosa (76 % kyllä, 15 % ehkä) aikoo edelleen pitää lomaa kesällä, pääasiassa autolla kotimaassa liikkuen. Medioiden käyttö lisääntyy kaikissa ikäryhmissä kesällä ja erityisesti radion kuuntelu lisääntyy. Radio liitetään medioista vahvimmin kesään.  

Korona-ajasta huolimatta lähes puolet suomalaisista (46 %) on jo tehnyt kesälomasuunnitelmia. Kyselyn avoimissa vastauksissa tosin näkyy vahva pettymys siihen, että ulkomaanmatkat, festivaali- ja muut tapahtumakäynnit sekä vierailut iäkkäämpien sukulaisten luona ovat kesältä peruuntuneet. 

Kesä- ja lomasuunnitelmia tehneiden listan kärjessä ovat kotona lomailu (58 %), päiväretkien tekeminen lähialueille (48 %) sekä mökkeily perheen ja ystävien kanssa (47 %). Kesän aikana suomalaiset haluaisivat syödä ravintoloissa (76 %), vierailla kulttuurikohteissa, taidenäyttelyissä, kesäteatterissa tms. (34 %) sekä yöpyä hotelleissa (34 %). Suosituin lomailukuukausi on edelleen heinäkuu, jolloin 81 % vastaajista kertoo lomailevansa.  

Loma-aikaan liikutaan lähinnä autolla (74 % matkustaa pääasiallisesti, 17 % lisäksi), mutta myös polkupyörä (6 % pääasiallisesti, 51 % lisäksi) ja juna (6 % pääasiallisesti, 40 % lisäksi) liikuttavat lomalaisia.    

Ajatellen tulevaa kesää ja lomakautta, valtaosa vastaajista (71%) kertoi, ettei heidän kulutuskykynsä ole muuttunut tai heikentynyt. 29 % tosin kertoi, että heidän kulutuskykynsä laskee merkittävästi tai jonkin verran.  

Medioiden käyttö kasvaa lomalla – radio ylivoimainen kesämedia 

Tutkimuksessa myös selvitettiin miten suomalaisten median kulutus muuttuu kesällä ja kesälomalla. 32 % vastaajista kertoo kuluttavansa enemmän medioita kesällä kuin muulloin, 50 % sanoo kulutustason pysyvän ennallaan. Erityisesti nuoret  (15-24 v) kertovat lisäävänsä medioiden käyttöä loma-aikaan. 

Kysyttäessä mitkä mediat kuuluvat vahvasti kesään ja kesälomaan, suosituin vastaus oli radio. 37 % suomalaisista sanoo, että radio kuuluu kesään, sosiaalisen median mainitsi 16 % ja television 13 %. Kyselyn vastaajat eivät tienneet kyselyn toteuttajaa. Kolmasosa (33 %) kertoo, että radion kuuntelu lisääntyy kesällä, 54 % sanoo sen säilyvän ennallaan.  

”Kyselymme perusteella voi sanoa, että tänä kesänä suomalaiset viettävät lomansa kotimaassa, ostavat palveluita ja liikkuvat autolla”, kertoo RadioMedian tutkimus- ja kehityspäällikkö Riina Aho. ”Radio on poikkeustilanteesta huolimatta säilyttänyt roolinsa vahvana mediana ja sitä kuunnellaan sekä kesän automatkoilla että mökeillä. Finnpanelin KRT-tilastojen mukaan 71 % suomalaisista kuuntelee radiota autossa viikoittain ja tämä pitää paikkansa myös kesällä. Mainostajille tämä on hyvin otollinen tilaisuus tavoittaa kotimaassa kesää viettäviä kulutuskykyisiä suomalaisia”  

Tutkimuksesta 

RadioMedia selvitti toukokuussa 2020 suomalaisten kesä- ja lomasuunnitelmia tulevalle kesälle. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa mitä suomalaiset aikovat tehdä ja kuluttaa tulevana kesänä, onko heidän kulutuskykynsä muuttunut korona-ajan myötä sekä miten heidän mediakulutuksensa muuttuu kesällä. Kenttätyö toteutettiin viikoilla 19-20/2020. Tutkimuksessa haastateltiin tuhatta 15-69 vuotiasta. Heitä on Suomessa noin 3,8 miljoonaa (est). Otos on kiintiöity iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan vastaamaan väestöä. Tutkimus toteutettiin online-kyselynä Norstatin paneelissa. Tutkimuksen toteutti RadioMedia ry:n toimeksiannosta Norstat.  

Lisätietoja antaa:

Artikkeliin liitetty henkilö

Riina Aho

Tutkimus- ja kehityspäällikkö 0400 621 134