Eettiset ohjeistukset radiotoimialalle

Kaupalliset radiot ovat sitoutuneet noudattamaan Journalistin ohjeita, jotka ovat alan eettiset ohjeet. Ne koskevat kaikkea journalistista työtä.

Kaupalliset radiot ovat sitoutuneet noudattamaan Journalistin ohjeita, jotka ovat alan eettiset ohjeet. Ne koskevat kaikkea journalistista työtä.

Kuulijoilla on oikeus saada tietää totuudenmukaisesti siitä, mitä ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuu. Jokaisen ihmisarvon ja yksityiselämän suojan kunnioittaminen ovat toiminnan lähtökohtia. Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja julkaistaan vain asianomaisen suostumuksella, ellei niillä ole poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä.

Käsiteltäessä arkaluontoisia aiheita tai esitettäessä kärjekkäitä mielipiteitä tulee huomioida hyvä tapa sekä kohdeyleisö. Kuulijoiden on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja kaupallinen aineisto riippumattomasta sisällöstä.

Kaupalliset radiot ovat sitoutuneet noudattamaan Journalistin ohjeita, jotka ovat alan eettiset ohjeet. Ne koskevat kaikkea journalistista työtä. Radioammattilaiset ovat vastuussa ennen kaikkea kuulijoilleen. Lisäksi kaupallinen radiotoimiala on sitoutunut noudattamaan Mainonnan eettisen neuvoston (MEN), Julkisen sanan neuvoston (JSN) sekä Kansainvälisen kauppakamarin sääntöjä.

Radiomainonnan säännöt

Radiomainontaa koskevat omat erityissääntönsä mm. lapselle suunnatun mainonnan, alkoholituotteiden ja lääkkeiden suhteen. Lue, miten radiossa saa mainostaa.