Miten radion kuuntelua mitataan – KRT

Radion kuuntelua mittaa Kansallinen radiotutkimus, joka on kaupallisten radioiden ja Yleisradion yhteistutkimus.

Kansallinen Radiotutkimus KRT

Kansallinen Radiotutkimus KRT on radioalan perustutkimus, jolla mitataan vuoden jokaisena päivänä kaikkien radioasemien ja – kanavien kuuntelijamääriä ja kuunteluun käytettyä aikaa kuuntelupaikasta ja -välineestä riippumatta. Tutkimuksen tuottaa Finnpanel Oy.

KRT auttaa radioyhtiöitä ohjelmatoimintansa suunnittelussa ja yleisökehityksen seurannassa. KRT tuottaa myös pitkälle jalostettua tietoa markkinoinnin suunnittelijoille mm. mainos- ja mediatoimistoissa. KRT:n aineistoon perustuu muun muassa kampanjan suunnittelussa ja optimoinnissa käytetyt tunnusluvut. Samoin spotti- ja kontaktikaupan tunnusluvut saadaan laskettua KRT-aineiston perusteella.

KRT:ssä mukana kaikki yli yhdeksänvuotiaat suomalaiset

Tutkimus toteutetaan nk. päiväkirjamenetelmällä, jossa tutkimukseen rekrytoidut henkilöt kirjaavat viikon aikana kaiken radionkuuntelunsa kellonajan mukaan erittelemällä kanavan ja kuuntelupaikan. Vähintään 8 minuutin kuuntelu/vartti oikeuttaa merkintään.

Perusjoukkona KRT:ssa on yhdeksän vuotta täyttänyt suomen- ja ruotsinkielinen väestö. Perusjoukkoa edustava otos kerätään alueen, iän ja sukupuolen mukaan kiintiöidyllä satunnaisotannalla Väestörekisterikeskuksen järjestelmästä. Henkilöt rekrytoidaan puhelimitse. KRT-otoksessa ovat mukana myös ne henkilöt, joille ei löydy puhelinnumeroa otospoiminnan yhteydessä. Nämä henkilöt rekrytoidaan tutkimukseen ennakkokirjeellä ilman puhelinsoittoa. Jokaiselle tutkimusviikolle rekrytoidaan uudet päiväkirjan pitäjät. Vuoden aikana päiväkirjan palauttaa yli 21 000 vastaajaa.

KRT:n toteuttajana radiotoimiala

KRT:n tilaajina ovat Yleisradio Oy ja RadioMedia ry sekä Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL. Tilaajat muodostavat tutkimuksen nk. ohjausryhmän, joka valvoo ja kehittää tutkimusta yhdessä tutkimusyrityksen kanssa. KRT-tutkimuksen tekee yksi maailman arvostetuimmista ja luotettavimmista mediatutkimusyrityksistä, Finnpanel Oy. Finnpanel Oy on ESOMARin jäsen ja yrityksen omistaa kaksi maailman suurinta markkinatutkimusalan yritystä TNS (Suomessa TNS Gallup Oy) ja Nielsen (Suomessa A.C. Nielsen Finland Oy).

KRTOnline

KRTOnline on Kansallisen Radiotutkimuksen verkossa toimiva raportointijärjestelmä. KRTOnlinesta voi tarkastella mm. radioiden tavoittavuuksia prosentteina ja tuhansina (estimaatti), kuunteluun käytettyä aikaa, asemien profiileja sekä kanavaosuuksia eri kohderyhmissä.

Kansallisen Radiotutkimuksen tilaajayritykseen kuuluva henkilö voi tilata käyttäjätunnuksen Finnpanel Oy:stä.

Tutkimukset

Radion tutkimustietosivulta löydät ajankohtaiset tutkimukset radionkuuntelua ja mediankäyttöä koskien sekä radiokuuntelun mittaustavat (KRT).

kuvituskuva