Valtioneuvoston myöntämät radion ohjelmistotoimiluvat täydennyshaussa

Edunvalvonta
20.12.2022

Valtioneuvosto myönsi 20.12.2022 radion ohjelmistotoimilupia täydennyshaussa 43 taajuudelle. Toimilupia myönnettiin eri puolille Suomea, muun muassa uusille paikallisradiotoimijoille.

– On hienoa, että Suomeen saadaan uusia radiokanavia ja sitä kautta monipuolista sisältöä eri puolille maata. Radioalalla on selvästi aktiivista toimintaa ja kehitysintoa sekä halua tarjota kuulijoille monipuolista sisältöä, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoo.

Vapaiden radiotaajuuksien toimilupien täydennyshaku päättyi 31.8.2022. Haku kohdistui vapautuneille tai uusille taajuuksille, jotka eivät olleet käytössä nykyisellä radiotoiminnan toimilupakaudella. 

Nykyinen toimilupakausi alkoi vuoden 2020 alussa ja silloin myönnetyt toimiluvat ovat voimassa kymmenen vuotta.

Täydennyshakukierroksella myönnetyt toimiluvat tulevat voimaan 1.1.2023 ja ovat voimassa nykyisen toimilupakauden loppuun.

Valtioneuvosto tekee päätökset radion toimiluvista, jos kaikille hakijoille ei ole myönnettävissä taajuuskapasiteettia tai toimilupapäätöksellä on huomattavia vaikutuksia viestintämarkkinoiden kehitykseen. 

Elokuun lopussa päättyneellä täydennyshakukierroksella 43 taajuudelle oli useampi kuin yksi hakija. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom siirsi näiden taajuuksien toimiluvat valtioneuvoston ratkaistavaksi.

Uusien toimilupien myötä toimiluvanvarainen radiotoiminta säilyy Suomessa pitkälti ennallaan. 
Joidenkin kanavien kuuluusalue laajenee, ja uusia toimijoita tulee markkinoille kolme: Kaakon Viestintä Oy, Kevyt Kanava Oy ja Tuontirengas Oy.

Valtioneuvoston myöntämät toimiluvat

Uusi taajuuskokonaisuus Lahti 3: Alueradiot Sastamala Oy

Uusi taajuuskokonaisuus Oulu 1: Bauer Media Oy

Uusi taajuuskokonaisuus Kaakkois-Suomi 1: Kaakon Viestintä Oy

Taajuuskokonaisuus 19: Patmos Lähetyssäätiö sr

Taajuuskokonaisuus 20: Livelaboratorio Oy

Uusi taajuuskokonaisuus 24: Kevyt Kanava Oy

Uusi taajuuskokonaisuus 25: Tuontirengas Oy

Taajuuskokonaisuus Kuopio-Iisalmi 2: Suomen Lähiradiot Oy

Taajuuskokonaisuus Lahti 2: Hämeen Media Oy

Taajuuskokonaisuus Pohjanmaa 2: Bauer Media Oy

Taajuuskokonaisuus Pohjanmaa 3: Nordic Palvelu Oy

Taajuuskokonaisuus Pohjanmaa 5: Kaleva 365 Oy

Taajuuskokonaisuus Savo 3: Savon Media Oy

Mitä seuraavaksi?

Täydennyshakukierroksella myönnetyt toimiluvat tulevat voimaan 1.1.2023 ja ovat voimassa vuoden 2029 loppuun saakka.