Traficom myöntää valtiontukea uutismediatoimintaan lähes 200 eri medialle

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtionavustusta uutismedioiden ja tiedonvälityksen tukemiseen. Tukea saa 69 eri yritystä, eli yhteensä 188 eri mediaa. Tuen saajien joukossa on myös useita radioyhtiötä.

Valtiontuen tavoitteena on tukea kattavaa ja yhteiskunnallisesti tärkeää tiedonvälitystä sekä monipuolista ja monimuotoista uutistoimintaa. Valtiontuen hakuaika oli 29.8.–12.10.2023.

Avustus myönnetään toimituksellista työtä tekevien henkilöiden palkkoihin ja freelance-kustannuksiin. Avustus jakautuu 69 eri yritykselle. Avustettavia medioita on yhteensä 188, joista valtaosa on paikallisia sanomalehtiä, mutta mukana on myös radiokanavia ja muunlaisia uutisalustoja. Toimituksellista työtä tekeviä henkilöitä avustusta saavissa yrityksissä on töissä yli 1 600, minkä lisäksi ne työllistävät suuren määrän freelancereitä. Avustetut toimijat vaihtelevat kooltaan ja jakautuvat maantieteellisesti ympäri Suomea. Medioista 182 on suomenkielisiä ja 6 ruotsinkielisiä.

Avustusta haki 77 yritystä. Traficom hylkäsi hakemuksen 8 hakijalta, jotka eivät täyttäneet avustuksen saamisen edellytyksiä. Avustus maksetaan vuoden 2024 aikana, kun myönteisen avustuspäätöksen saaja toimittaa Traficomille selvityksen avustussummaa vastaavien palkka- tai freelance-kustannusten syntymisestä.

Myönnetyn avustuksen suuruus on laskettu yrityksen työllistämien toimituksellista työtä tekevien henkilöiden määrän ja freelance-kustannusten perusteella siten, että yksi yrityskonserni voi saada korkeintaan 200 000 euroa avustusta. Korkeintaan 4 toimittajaa työllistävät yritykset saavat avustuksen 1,3-kertaisena.

Lista myönnetyistä avustuksista yrityskohtaisesti Traficomin sivuilla

Lähde: Traficom