Tänään juhlitaan maailman radiopäivää

Tapahtumat
13.2.2017

Tänään 13.2. juhlistetaan Unescon maailman radiopäivää ympäri maailmaa.

Radio on arvostettu tiedotusväline Euroopassa: peräti 80 % EU:n väestöstä kuuntelee radiota vähintään 2-3 tuntia päivässä. Ilmaisena ja helppokäyttöisenä palveluna radio on pääasiallinen tiedon ja viihteen lähde. Hiljattain julkaistun tutkimuksen mukaan eurooppalaiset pitävät radiota luotettavimpana tiedotusvälineenä (Eurobarometri 2016). Radion merkitys korostuu onnettomuus- ja katastrofitilanteissa, jolloin radio on mahdollisesti ainoa käytettävissä oleva väline väestön tiedottamiseen.

Radio on pitänyt pintansa muuttuvassa mediaympäristössä myös Suomessa. Radio on edelleen suosituin audiolähde koko väestön keskuudessa. Radio kerää peräti 86 prosenttia kaikesta kuuntelusta. (KRT 2016).

Euroopan Radioliitto AER edustaa yli 4500 eurooppalaista radiokanavaa tavoitteenaan radion toimintaedellytysten turvaaminen myös jatkossa.  AER pyrkii vaikuttamaan EU-lainsäädäntöön mm. siten, että radiomainoksiin sisällytetyt pakolliset lakitekstit saadaan yksinkertaisemmiksi ja sitä kautta mainokset myös tehokkaammiksi.

Muutama keskeinen tilastotieto, jossa vahvistuu radion merkittävä asema tänä päivänä:

– Suomi: radio on kasvattanut osuuttaan mediamarkkinoista kolmena vuotena peräkkäin: vuonna 2016 radiomarkkinat kasvoivat 2,9 %
– Saksa: 92,9% väestöstä kuuntelee radiota
– Irlanti: yli 4 tuntia radion kuuntelua päivittäin

Lisätiedot: Stefan Möller, toimitusjohtaja, RadioMedia ry, 0400 508 877,  stefan.moller@radiomedia.fi

Lähteet: AER Association of European Radios; Eurobarometri EB452, syys-lokakuu 2016; KRT 2016, Finnpanel KRT 2016