Suojelupoliisin mukaan radiokanavan määräysvallan muutos vaarantaisi kansallista turvallisuutta

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteen mukaan Love FM on hakenut ennakkopäätöstä määräysvallan muutoksen vaikutuksesta radiotoimilupaansa. Hakemuksen perusteella Love FM on tarkoitus myydä Venäjä-mieliselle dosentille, Johan Bäckmanille, joka ostaisi 95 prosenttia Love FM Oy:n osakkeista.

Valtioneuvosto teki asiassa ennakkopäätöksen ja päätti peruuttaa Love FM:n ohjelmistotoimiluvan siinä tapauksessa, että määräysvalta muuttuu Viestintävirastolle toimitetussa hakemuksessa esitetyllä tavalla. Suojelupoliisi on liikenne- ja viestintäministeriön siltä pyytämässä lausunnossa päätynyt siihen, että Love FM:n ohjelmistoluvan peruuttamatta jättäminen ilmeisellä tavalla vaarantaa kansallista turvallisuutta, jos määräysvalta yhtiössä muuttuu hakemuksessa esitetyllä tavalla.

Love FM Oy harjoittaa Suomessa radiotoimintaa maanpäällisessä analogisessa verkossa ohjelmistotoimiluvan nojalla taajuudella Nokia 95,3 MHz. Ohjelmistotoimilupa on voimassa 31.12.2019 asti. Love FM Oy on Trammell Brady Ford III -nimisen yksityishenkilön omistuksessa oleva yhtiö.