RadioMedia TTVK:n jäseneksi

Edunvalvonta
13.1.2016

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK) edustaa entistä laaja-alaisemmin oikeudenhaltijoita. TTVK:n toiminta kattaa nyt niin kotimaisia kuin ulkomaisia musiikki- ja av-alan oikeudenhaltijoita, kirjallisuuden ja visuaalisen alan oikeudenhaltijoita sekä useita TV- ja radiolähettäjäyrityksiä. 1.1.2016 alkaen TTVK:n jäseniksi on liittynyt RadioMedia ry sekä Kuvasto ry. Kuvaston jäsenyyden myötä TTVK edustaa nyt Suomen kaikkia kuutta tekijänoikeusjärjestöä, joihin kuuluvat myös Gramex, Kopiosto, Sanasto, Teosto ja Tuotos.

RadioMedia ry on Suomen kaupallisten radioiden kattojärjestö, joka vastaa kaupallisen radiotoimialan edunvalvonnasta, tutkimus- ja tietopalveluista sekä markkinoinnista. RadioMedia edustaa kaikkia 12 valtakunnallista radiotoimiluvan haltijaa sekä noin 70 alueellista tai paikallista radiotoimiluvan haltijaa. RadioMedian jäsenistö edustaa arviolta 95 % kaupallisen radiotoimialan liikevaihdosta.

”Tekijänoikeudellisen tiedon lisääminen palvelee kaikkia luovan alan toimijoita. Tekijänoikeuksien täytäntöönpano puolestaan on välttämätöntä luovien alojen toimintaedellytysten ja laillisten palvelujen kehittämisen mahdollistamiseksi. Olemme TTVK:lla tyytyväisiä, että toimintamme hyödyttää entistä laajempaa joukkoa oikeudenhaltijoita,” kertoo TTVK:n toiminnanjohtaja Jaana Pihkala.

Lähde: TTVK