Radio kasvoi elokuussa 14,8 prosenttia

Mediamainonnan määrä kasvoi elokuussa 1,2 prosentilla verrattuna edellisen vuoden elokuuhun. Radiolla kasvua oli toiseksi eniten, 14,8 prosenttia.

Mainospanostukset kasvoivat kaikissa muissa mediaryhmissä lukuunottamatta painettuja sanomalehtiä sekä kaupunki- ja noutolehtiä, kertoo Kantar TNS:n tiedote. Ulkomainonta kasvoi eniten 17,5 prosentin kasvulla ja radio oli toisena 14,8 prosentin kasvulla. Mediamainontaansa lisäsivät lokakuussa erityisesti lääkkeiden, finanssialan, työpaikkailmoittelu sekä matkailualan mainostajat. Muilla keskeisillä toimialoilla mainonnan määrä oli pääsääntöisesti laskussa. Merkkimainonta kasvoi perinteisissä medioissa 3,6 prosenttia ja luokiteltu ilmoittelu 2,6 prosenttia. Vähittäiskauppamainonta väheni -4,9 prosenttia.

Mediamainonnan muutokset mediaryhmittäin, elokuu 2017

Ulkomainonta +17,5 %
Radiomainonta +14,8 %
Internetmainonta +12,8 %
Aikakauslehdet +8 %
Elokuva + 4,8 %
TV +1,7 %
Kaupunki- ja noutolehdet -7,9 %
Sanomalehdet -10,3 %

Lähde: Kantar TNS, Mediamainonnan muutosmittari elokuu 2017