LVM: Maakuntiin uusia radiokanavia

Edunvalvonta
13.11.2014

Valtioneuvosto on juuri myöntänyt yhdeksän uutta radiotoimilupaa. Uudet radiotaajuudet vapautuivat, kun ministeriö päivitti radiotaajuuksien käyttösuunnitelmaa koskevan asetuksen heinäkuussa. Luvat ovat voimassa vuoden 2019 loppuun saakka.

Uuden toimiluvan paikallisen tai alueellisen radiotoiminnan aloittamiseen saavat:
Taajuusalueelle Kotka-Lappeenranta 2: SBS Discovery Radio Oy
Jyväskylä 6: Mediatakojat Oy
Lahti 3: SBS Discovery Radio Oy
Porvoo 2: Finest Radio Oy, uusi toimija
Kajaani 2: Kevyt Kanava Oy
Pori-Kankaanpää: Spin Media Oy
Turku 6: Spin Media Oy

Toimiluvan valtakunnallisen tai alueellisen radiotoiminnan laajentamiseen saavat:
Taajuusalueelle Kuopio 2: Järviradio Oy
Taajuusalueelle Vaasa 3: NRJ Finland Oy

Toimilupapäätöksillä halutaan lisätä radiotoimijoiden ja -kanavien määrää ja parantaa nykyisten toimijoiden laajentumismahdollisuuksia. Jo toimivien radiokanavien kohdalla päätöksessä huomioitiin erityisesti lyhytaikaisilla toimiluvilla tai pienitehoisilla lähettimillä toimivien radiotoimijoiden kiinnostus vakiintuneempaan toimintaan.

Lähde: LVM