Radiomainonnan vaikuttavuusanalyysi, 2018

Radiomainonta
13.2.2018

Radiomainonta on tehokas verkkosivuliikenteen kasvattaja sekä lisämyynnin tuoja. Tämä selviää RadioMedian teettämästä radion vaikuttavuusanalyysista.

Mediatoimisto Dagmarin toteuttamassa selvityksessä tutkittiin radiomainonnan vaikuttavuutta. Analyysi on toteutettu ekonometrisenä mallinnuksena, jossa kvantifioidaan tilastollisin menetelmin yrityksen liikevaihtoon, myyntiin ja asiakasvirtoihin vaikuttavat osatekijät eli muun muassa markkinoinnin toimenpiteet sekä ulkoiset tekijät, kuten kausivaihtelut ja kilpailijoiden toiminta. Mallinnuksessa on ollut mukana kaikkiaan 150 tapausta vuosilta 2012-2017 ja radio on ollut mukana 52 prosentissa tapauksista.

Radio on tehokas lisämyynnin tuoja ja ohjaa kävijöitä verkkosivuille

*Radiomainonnalla on positiivinen yhteys myynteihin ja asiakasvirtoihin kaikkiaan 82 prosentissa analysoiduista tapauksista ja **verkkosivujen liikenteeseen 77 prosentissa tapauksista. Pienelläkin panostuksella radiomainontaan saadaan ohjattua ihmisiä verkkoon ja tehdään myynnillistä tulosta. 

Radion vaikutusaika on pitkä

Radiomainonta on myös tehokasta varsin pitkään. Dagmarin selvityksen mukaan radiomainonnan vaikutus puolittuu keskimäärin viikossa. Mainonnan puoliintumisaika kertoo, kuinka paljon aikaa on kulunut, kun mainonnan myyntiä lisäävästä vaikutuksesta on vielä puolet jäljellä. Radiomainontaa pidempi vaikutusaika on vain televisiomainonnalla.

Kysy lisätietoja

Artikkeliin liitetty henkilö

Riina Aho

Tutkimus- ja kehityspäällikkö 0400 621 134