Päivittäistavaraostajan mediapäivä, 2017

Radio tavoittaa kaikista medioista parhaiten kuluttajat juuri ennen päivittäistavaraostoksille menoa. Lähes puolet kuluttajista kuuntelee kaupallista radiota matkallaan ostoksille.

500:lta päivittäistavaraostoksille menevältä suomalaiselta kysyttiin heidän päivittäistavaraostospäivän mediakulutuksesta. Tutkimuksessa selvisi, että aikaisemmin kyseisenä päivänä 55 % kuluttajista oli kuunnellut kaupallisia radioita. Sanomalehtiä oli lukenut 52 % ja aikakauslehtiä 1 % suomalaisista. Kaupallisia tv-kanavia oli katsellut 16 % kuluttajista. Sosiaalisen median parissa oli aikaisemmin samana päivänä viihtynyt 38 % kuluttajista. 16 % oli seurannut jotakin muuta mediaa internetissä.

Radio tavoittaa medioista parhaiten matkalla kauppaan

Lähes puolet kuluttajista, 45 %, kuunteli kaupallisia radiokanavia matkallaan ostoksille. Kauppamatkallaan Yleisradion radiokanavia kuunteli 6 % ja sama määrä, 6 %, viihtyi internetissä (sis. sosiaalinen media, Spotify ja muut mediat). Muut mediat eivät matkalla tavoittaneet.

Enemmistö kuluttajista (70 %) saapui kauppaan autolla. Loput tulivat joko jalan (17 %) tai julkisilla liikennevälineillä (8 %). Kauppaan lähdettiin useimmiten kotoa tai työpaikalta.

Suurin osa kuluttajista oli jo etukäteen matkalle lähtiessään päättänyt mielessään kaupan, jonne aikoo mennä ostoksille. Sen sijaan 16 % kuluttajista päätti lopullisen ostospaikan vasta matkalla. Tästä joukosta jopa puolet kuunteli kaupallisia radioita matkallaan. Tämä tarkoittaa, että radiolla on mahdollisuus vaikuttaa vielä noin 320 000 suomalaisen ostospaikan valintaan, kun he ovat matkalla kauppaan.

900 000 kauppaan matkalla olevan suomalaisen ostoslistaan voi vaikuttaa radion kautta

77 % vastaajista kertoi miettivänsä etukäteen, mitä kaupasta ostetaan. Kuitenkin puolet vastaajista myönsi ostoslistan muuttuvan vielä kotoa tai töistä lähdön jälkeen. Heistä lähes puolet kuunteli kaupallisia kanavia matkalla. Yli 900 000 suomalaisen kauppalistaan voi siis vielä matkalla vaikuttaa radion kautta. 

Millaisia ovat kaupallisia radiokanavia kuuntelevat pt-ostajat?

Suomalaisista 45 % kuuntelee kauppamatkalla kaupallisia radiokanavia. Lapsiperheet korostuvat kaupallisen radion kuuntelijoina päivittäistavaraostosmatkalla, kuten myös alle 45 -vuotiaat, joista joka toinen kuunteli matkalla radiota. Myös ns. hyvätuloisten talouksien pt-ostoksista vastaavista (yli 6 000 € / kk) 57 %:a voidaan tavoittaa radiolla kauppamatkalla.

Tutkimus

Päivittäistavaraostajan mediapäivä -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuluttajien median käyttöä ennen päivittäistavaraostosten tekemistä. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 18-75-vuotiaat kuluttajat, jotka tekevät päivittäistavaraostoksia kauppakeskuksissa ja automarketeissa. Otoskoko oli 500 vastaajaa ja se kiintiöitiin ostospaikan, -päivän ja -ajan mukaan, niin että otos edustaa sekä arjen että viikonlopun päivittäistavaraostoskäyttäytymistä. Lisäksi otos kiintiöitiin sukupuolen ja ikäryhmän mukaan. Tutkimuksen tiedot kerättiin henkilökohtaisilla haastatteluilla määriteltyjen ostospaikkojen sisäänkäynneillä/auloissa tammikuussa 2017. Haastatteluja tehtiin pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa ja Lahdessa.  Tutkimuksen toteutti IROResearch Oy RadioMedian toimeksiannosta.

Lisätietoja antaa:

Artikkeliin liitetty henkilö

Riina Aho

Tutkimus- ja kehityspäällikkö 0400 621 134