Alkoholin ja tupakan mainonta radiossa

Väkevän eli yli 22 prosenttisen alkoholijuoman mainonta on radiossa kuten lähes tulkoon kaikkialla muuallakin kielletty. Alkoholilain mukaan miedon alkoholijuoman mainonta on kiellettyä radiossa klo 7-22. Alkoholimainonnan aikarajat eivät sen sijaan päde podcasteihin ja catch-uppeihin. Tupakkatuotteita tai tupakkatuotteita jäljitteleviä tuotteita, kuten sähkötupakkaa, ei saa mainostaa lainkaan radiossa.

https://soundcloud.com/radiomedia/miten-alkoholia-voi-mainostaa-audiossa-1
RadioMedian podcast 23.5.2019: Taina Roth ja Valviran lakimies Anne Ritari ja tarkastaja Iina Väkinen keskustelevat siitä, miten alkoholia voi mainostaa audiossa.

Q&A ALKOHOLI- JA TUPAKKAMAINONTA

Alkoholimainonta radiossa – millaisia erityissäännöksiä siihen liittyy?

Väkevän eli yli 22 prosenttisen alkoholijuoman mainonta on radiossa kuten lähes tulkoon kaikkialla muuallakin kielletty.

Miedon eli alle 22 prosenttisen alkoholijuoman mainonta taas on pääsääntöisesti sallittua, mutta siihen on joitakin poikkeuksia, joista yksi koskee radiota. Alkoholilain mukaan miedon alkoholijuoman mainonta on kiellettyä radiossa klo 7-22.

On kuitenkin hyvä huomioida, että alkoholilain markkinointisäännökset koskevat kaupallista toimintaa, jonka tarkoituksena on edistää alkoholijuomien myyntiä.  Tällaisia kaupallisia toimijoita voivat olla esimerkiksi alkoholijuomien maahantuojat, valmistajat tai anniskelu- ja vähittäismyyntiluvanhaltijat.

Mainontasäännökset eivät siis rajoita sananvapautta tai koske radioiden toimituksellista sisältöä. Radiossa voi siis keskustella esimerkiksi olutkulttuurista, mikäli taustalla ei vaikuta alkoholialantoimija tai kyse ei ole esimerkiksi sponsoroidusta ohjelmasta.

Voiko simulcastingin pre-rollissa olla alkoholimainontaa?

Alkoholilain mukaan miedon alkoholijuoman markkinointi on kielletty, jos se toteutetaan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain mukaisessa televisio- ja radiotoiminnassa kello 7–22. Radiotoiminnalla taas tarkoitetaan radio-ohjelmista koostuvien ohjelmistojen samanaikaista lähettämistä yleisölle tietyn ohjelma-aikataulun mukaisesti. Lähtökohtaisesti preroll-mainokset eivät olet lain tarkoittamaa radiotoimintaa, vaan kyse on verkossa tapahtuvasta markkinoinnista. Koska mainoksesta kuitenkin siirrytään saumattomasti radio-ohjelmaan, on kuuntelijan usein vaikea hahmottaa, onko preroll-mainos osa radio-ohjelmaa vai ei. Tästä johtuen mietoja alkoholijuomia voi mainostaa preroll-mainoksissa, mikäli mainoksesta käy ilmi, että se ei ole osa radio-ohjelmaa. Lisäksi tulee huomioida, että lapsiin tai nuoriin kohdistettujen radio-ohjelmien yhteyteen alkoholia mainostavia preroll-mainoksia ei voi sijoittaa. (Vastausta varten on konsultoitu Valviraa)

Meille RadioMediaan tulee usein kysymyksiä esimerkiksi lounasravintoloita koskien. He haluaisivat mainostaa esim. lounasannosta, johon kuuluu olut? Onko tämä lain puolesta mahdollista?

Aiemmin kerrottu säännös aikarajoituksista koskee myös tällaisia yhdistettyjä tarjouksia, vaikka niissä alkoholi ei olisikaan pääosassa tai tiettyä alkoholijuomaa ei mainittaisi nimeltä. Esimerkiksi verkkosivuilla tällaista ’lounas ja olut’ -tarjousta voi kuitenkin mainostaa.

On myös ok mainostaa aikarajoituksista riippumatta, että tarjoukseen sisältyy ’lounas ja juoma’, jos alkoholia ei mainita.

Miten olutravintola voi mainostaa radiossa?

Yrityskuvamainonta on sallittua myös alkoholialan yrityksille, jotka siis myös saavat mainostaa itseään. Olutravintola voi siis radiossa aikarajoitusten estämättä esimerkiksi kertoa aukioloajoistaan tai tapahtumista, kunhan alkoholijuomia ei mainosteta.

Voiko kilpailun palkintona olla ateria alkoholijuomineen ravintolassa?

Alkoholilain 50 §:ssä kielletään kilpailujen ja arvontojen käyttäminen alkoholijuomien mainonnassa. Valviran näkemyksen mukaan alkoholialan toimija esimerkiksi ravintola voi siis antaa palkinnoksi avoimen lahjakortin, jolla voi ostaa ravintolasta myös alkoholijuomia. Sen sijaan alkoholijuomien antaminen palkinnoksi, vaikkakin osana ateriaa, ei ole alkoholilain mukaista silloin kun kilpailun järjestäjä on alkoholialan toimija.

HUOM! Jos kilpailun järjestää taho, joka ei ole alkoholialan toimija, tällöin on mahdollista antaa palkinnoksi myös alkoholia. Tietenkin palkinnon voittajan ikä on tällöin tarkistettava.

Onko nettiradiossa eri sääntely?

Aikarajoitukset koskevat myös reaaliaikaisesti verkossa lähetettävää radio-ohjelmaa.

Entäs ns. catch-up ohjelmat?

Radiotoiminnaksi ei sen sijaan katsota verkossa julkaistavaa yksittäistä aiemmin nauhoitettua radio-ohjelmaa, joissa kuulija valitsee itse kuunteluajankohdan. Näissä aikarajoituksia ei siis ole.

Voiko radion nettisivuilla mainostaa olutta ilman aikarajoja?

Verkkosivuilla mietoja alkoholijuomia eli esimerkiksi oluita voi mainostaa aikarajoitusten sitä estämättä, kunhan muut alkoholilain mainontasäännökset huomioidaan tavalliseen tapaan.
Verkossa eli verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa mainostettaessa tulee huomioida, mitä alkoholilain 50 §:ssä säädetään verkossa tapahtuvasta mainonnasta. Lain mukaan alkoholialan toimija ei saa verkossa kehottaa jakamaan mainontaa eikä kuluttajan tuottamaa materiaalia saa hyödyntää. Mainostaja ei siis saa käyttää esimerkiksi kuluttajan ottamia kuvia tai tuottamia videoita. Myös kuluttajien alkoholijuomia kehuvat kommentit katsotaan alkoholimainonnaksi eli ne tulisi poistaa.

Lisäksi verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa pitää ottaa huomioon aiemmin kerrottu kilpailuja ja arvontoja koskeva kielto.

Voiko podcastin yhteyteen laittaa alkoholimainoksia?

Podcastien yhteyteen voi laittaa mietojen alkoholijuomien mainoksia, koska kyse ei ole lain tarkoittamasta radiotoiminnasta.

Voiko panimokierroksia mainostaa radiossa?

Koska yrityskuvamainonta on sallittua, voivat panimot mainostaa itseään ja järjestämiään tapahtumia, kuten esimerkiksi panimokierroksia. Eikä tässä tarvitse ottaa aikarajoituksia huomioon. Panimokierrosten mainonta ei saa muodostua alkoholijuomien mainonnaksi. Jos siis kierrosten yhteyteen myydään esimerkiksi tastingejä, on kyse alkoholijuomien mainonnasta, joka ei ole sallittua klo 7-22.

Miten alkoholia voi mainostaa tapahtumien yhteydessä?

Tapahtumien yhteydessä tapahtuvasta mainonnasta puhuttaessa on hyvä huomioida, että mietojen alkoholijuomien markkinointi on kielletty yleisellä paikalla eli esimerkiksi kaduilla, puistoissa ja kauppakeskuksissa.

Tähän ovat kuitenkin poikkeuksena yleisötilaisuudet, joissa mietoja alkoholijuomia voi mainostaa. Yleisötilaisuuksia ovat esimerkiksi erilaiset konsertit, messut, urheilunäytökset ja -kilpailut.    

Alkoholibrändi osana tapahtuman markkinointia radiossa

Jos tapahtuman sponsorina toimii alkoholibrändi, voi tapahtumaa mainostaa radiossa, mutta alkoholibrändiä ei radiossa klo 7-22 voi mainita. Sen sijaan, jos sponsorina olisi alkoholialan yritys, tapahtumaa ja yritystä saa mainostaa aikarajoituksen estämättä radiossa.

Saako radiossa mainostaa tupakkatuotteita?

Ei. Tupakkatuotteita tai tupakkatuotteita jäljitteleviä tuotteita, kuten sähkötupakkaa, ei saa mainostaa lainkaan radiossa.

Epäselvissä tilanteissa RadioMedian jäsenyritykset voivat varmistaa mainoksen hyvän tavan mukaisuuden RadioMedian edunvalvonta-asioista vastaavalta henkilöltä.

RadioMedian edunvalvonta-asiat

Anna Paimela

Edunvalvonnan johtava asiantuntija anna.paimela@radiomedia.fi 040 164 8626

Radiomainonnan säännöt

Radiomainontaa koskevat omat erityissääntönsä mm. lapselle suunnatun mainonnan, alkoholituotteiden ja lääkkeiden suhteen. Lue, miten radiossa saa mainostaa.