Ohjelmayhteistyö radiossa

Ohjelmayhteistyöllä tarkoitetaan radio-ohjelman sponsorointia ja tuotesijoittelua.

RadioMedian hallitus on linjannut, että kaikki RadioMedian jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan toimialan koskevia itsesääntelyohjeita ohjelmayhteistyössä.

Ohjelmayhteistyöstä on kyse, jos toimituksen ulkopuolinen yritys sponsoroi ohjelmaa taloudellisesti tarkoituksenaan hyödykkeidensä myynnin tai tunnettuutensa edistäminen. Ohjelmayhteistyöstä on aina kerrottava kuuntelijoille. Lähtökohtana on, että kuulija erottaa mainonnan ja muun kaupallisen viestinnän toimituksellisesta sisällöstä.

Radio-ohjelmaa tehdään aina kuuntelijalähtöisesti, minkä vuoksi kaupallisen yhteistyön tulee olla luonteva osa ohjelmaa. Kuitenkaan ohjelmassa ei saa kehottaa hankkimaan tuotetta eikä ohjelmassa saa korostaa asiakasta tai tuotteita. Ohjelmayhteistyötä ei saa harjoittaa uutis- tai ajankohtaisohjelmissa.

Radiossa ohjelmayhteistyötä ei luokitella mainonnaksi.

Sponsorointi ja tuotesijoittelu radiossa

Sponsoroinnissa kyse on ohjelman toteuttamisen rahoittamisesta tai muusta taloudellisesta tukemisesta, jonka tarkoituksena on sponsorin myynnin ja tunnettuuden edistäminen. Sponsoritunniste ei ole mainos vaan ilmoitus yhteistyökumppanuudesta. Tuotesijoittelussa on kyse tuotteen tai palvelun sijoittamisesta ohjelmaan vastiketta vastaan.