Yle ja Radiomedia ovat käynnistäneet valmistelut audio- ja radiomittauksen kilpailutushankkeeseen

Yle ja kaupallisten radioiden yhteisorganisaatio ovat päättäneet selvittää Kansallisen Radiotutkimuksen (KRT)  uudistamista, ja toteuttaa selvityksen pohjalta mittauksen kilpailutuksen. 

Hankkeen tavoitteena on vastata haasteisiin, joita runsastunut ja monipuolistunut radio- ja audiomedian käyttö mittaukselle asettaa. Lähtökohtana on tarve kehittää mittausta vastaamaan yhä paremmin muuttuvaa radion/audion kulutusta.

Hankkeen yhteisvastuullisina tilaajina ovat Yleisradio ja RadioMedia, ja sen toteuttaa Media Metrics Finland. Kevään 2022 aikana tehdään vaatimusmäärittely, sekä RFI- ja RFP-vaiheet. Työn puitteissa tullaan kuulemaan eri tahoja, jotka hyödyntävät nykyistä KRT:tä.

Hankkeen valmistuttua arvioidaan uudistamisen kustannuksia ja vaikutuksia tutkimuksen hyödynnettävyyteen, minkä pohjalta tehdään päätökset mahdollisesta etenemisestä, kuten pilotoinnista, sekä uudistuksen aikataulusta. 

Hankkeella ei ole vaikutusta KRT:n toteutukseen tai käyttöön vuoden 2022 aikana.

Lisätietoja:
Stefan Möller, RadioMedia ja Max Tötterman, Yleisradio