Viestintävirastolle 20 toimilupahakemusta

Viestintäviraston vapauttamia uusia radiotaajuuksia sekä taajuuskokonaisuuksia haki kesän aikana yhteensä 14 toimijaa, jotka lähettivät yhteensä 20 radiotoimilupahakemusta. Haettavissa olivat toimiluvat neljälle FM-taajuuskokonaisuudelle ja 94 yksittäiselle FM-taajuudelle sekä AM-radiotoimintaan neljälle taajuudelle ympäri maata pääkaupunkiseutua lukuunottamatta. Haku päättyi 28.8.2015.

Viestintäviraston mukaan hakemusten käsittely jatkuu hakijoiden esittämien taajuustoiveiden selvittämisellä. Viestintävirasto myöntää toimiluvat, mikäli haetuista taajuuksista ei ole niukkuutta. Jos samaa taajuutta on hakenut useampi toimija, eikä analogisen radiotoiminnan taajuuksia ole tarjolla riittävästi kaikille hakijoille, ohjelmistotoimilupapäätökset tekee edelleen valtioneuvosto. Tällaisessa tilanteessa Viestintävirasto siirtää hakemusten käsittelyn valtioneuvostolle ja ilmoittaa siirrosta hakijalle. Myönnettävät toimiluvat ovat voimassa vuoden 2019 loppuun saakka, ellei hakija ehdota lyhyempää voimassaoloaikaa.