Viestintävirasto: Radion ohjelmistotoimiluvat haettavana uudelle toimilupakaudelle

Edunvalvonta
17.5.2018

Viestintävirasto kuuluttaa radion vuonna 2020 alkavan toimilupakauden ohjelmistotoimiluvat haettavaksi. Haussa ovat kaikki analogisen radiotoiminnan pitkäaikaiset ohjelmistotoimiluvat. Toimilupakausi alkaa tammikuussa 2020 ja kestää kymmenen vuotta.

Analogisen radiotoiminnan käyttöön haettavissa olevat taajuuskokonaisuudet on määritetty Viestintäviraston määräyksessä 74. Haettavina olevat taajuuskokonaisuudet on yksilöity määräyksen 5–8 §:ssä.

Kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus hakea pitkäaikaisia ohjelmistotoimilupia edellä mainituille taajuuskokonaisuuksille. Myönnettävät ohjelmistotoimiluvat ovat voimassa vuoden 2030 loppuun saakka.

Hakemuksen pitää olla perillä Viestintävirastossa viimeistään tiistaina 31.7.2018 kello 23.59.
 

Hakeminen

Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisellä hakemuslomakkeella: Sähköinen hakulomake (analoginen radiotoiminta)

Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi lähettää:

    Sähköpostitse: radiotaajuudet(at)viestintavirasto.fi, otsikkokenttään teksti: ”Radio 2020 toimilupahakemus”

    Postitse: Viestintäviraston kirjaamo/ Radio 2020 toimilupahakemus
    PL 313
    00181 Helsinki

Sähköpostitse tai postitse lähetettävään hakemukseen on helpointa käyttää ohjelmistotoimiluvan hakulomaketta [docx, 32 KB].

Hakemuksen voi myös tehdä vapaamuotoisena, jolloin siinä on oltava seuraavat tiedot:

1. hakijan nimi, yhteystiedot ja kotipaikka
2. Y-tunnus, yhdistysrekisterinumero tai yksityishenkilöllä henkilötunnus
3. haettava taajuuskokonaisuus
4. selvitys hakijan vakavaraisuudesta ja kyvystä säännöllisen radiotoiminnan harjoittamiseen
5. Kokonaiskuvaus radiotoiminnasta ja sen kehittämissuunnitelmista (liiketoiminta/toimintasuunnitelma)

Yksityiskohtaiset ohjeet hakulomakkeen täyttämisestä ja lupahakemukseen vaadittavista tiedoista ovat erillisessä hakuohjeessa [pdf, 207 KB].

Jos hakemus sisältää hakijan näkemyksen mukaan julkisuuslain perusteella salassa pidettävää tietoa, se kannattaa merkitä hakemukseen selvästi.

Viestintävirasto perii jokaista haettua ohjelmistotoimilupaa kohden tietoyhteiskuntakaaren mukaisen hakemusmaksun.

Lisätiedot

Lisätietoja hakuprosessista antavat

Kiinteät radioverkot -ryhmän päällikkö Suvi Juurakko-Lehikoinen, p. 0295 390 446, suvi.juurakko-lehikoinen(at)viestintavirasto.fi

lakimies Henriikka Rosti, p. 0295 390 326, henriikka.rosti(at)viestintavirasto.fi.

Haettuja taajuuksia tai kokonaisuuksia koskevat tekniset kysymykset voi lähettää osoitteeseen radiotaajuudet(at)viestintavirasto.fi.

Lähde: Viestintävirasto