Viestintävirasto kuuluttaa radiotoiminnan ohjelmistotoimiluvat haettavaksi

Edunvalvonta
17.8.2017

Viestintävirastolta voi hakea uusia ohjelmistotoimilupia pitkäaikaiseen toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan 25.9.2017 asti. Toimilupia myönnetään noin 30 paikkakunnalle eri puolille Suomea.

Toimilupia myönnetään aiempien toimilupakierrosten jäljiltä vapaaksi jääneille taajuuksille ja toiveiden perusteella koordinoiduille uusille taajuuksille. Ohjelmistotoimilupia voi hakea uuteen radiotoimintaan tai täydentämään nykyisten radioiden peittoalueita. Myönnettävät toimiluvat ovat voimassa vuoden 2019 loppuun saakka.

Vapaat taajuudet analogiseen FM-radiotoimintaan on osoitettu Viestintäviraston määräyksessä 70 G. Tällä toimilupakierroksella ohjelmistotoimilupia voi hakea 44 FM-taajuudelle ja kolmelle AM-taajuudelle.

Ohjelmistotoimilupien hakuaika päättyy maanantaina 25.9.2017 klo 16.15.

Viestintävirasto myöntää toimiluvat, jos haetuista taajuuksista ei ole niukkuutta. Ohjelmistotoimilupapäätösten tekeminen siirtyy valtioneuvostolle, jos taajuuksia ei riitä kaikille hakijoille tai jos päätöksellä katsotaan olevan huomattavia vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen. Viranomaiset myöntävät toimiluvat samanaikaisesti.

Lisätiedot:
lakimies Henriikka Rosti, p. 0295 390 326
päällikkö Suvi Juurakko-Lehikoinen, p. 0295 390 446