Viestintävirasto asettamassa radiolähettimille muutostarkastusvelvoitteen

RadioMedia ei kannata Viestintäviraston esittämää radiolähettimien muutostarkastusvelvollisuutta. Viestintäviraston esityksen mukaan radiolähettimet tulisi tarkastaa uudestaan mm. silloin, kun vikaantunut lähetin korvataan uudella vastaavalla lähettimellä. Esitys sisältyy Viestintäviraston määräykseen numero 2.

RadioMedian mielestä ylimääräisiä kustannuksia aiheuttavia lisävelvoitteita tulisi asettaa vain, jos siihen on välttämätön tarve. Uusi menettely aiheuttaisi lisäkustannuksia radiotoimijoille sekä hidastaisi radiotoimijoiden toimintaa. RadioMedia on esittänyt lausunnossaan tarkastusmenettelyn kehittämistä kevyempään suuntaan.