Valtioneuvosto myönsi uudet radion ohjelmistotoimiluvat

Edunvalvonta
15.11.2018

Valtioneuvosto myönsi 15.11.2018 toimilupia radiotoiminnan harjoittamiseen analogisessa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa. Uusi toimilupakausi alkaa vuoden 2020 alussa. Toimiluvat ovat voimassa kymmenen vuotta.

– Toimiluparatkaisuissa on painotettu jatkuvuutta ja kykyä pitkäjänteiseen liiketoimintaan. Samalla on haluttu tarjota mahdollisuuksia uusille toimijoille. Radion kuunteljoille tämä tarkoittaa entistä monipuolisempaa tarjontaa, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

– Toimiluvat on myönnetty lain sallimaksi enimmäisajaksi ja yksityiskohtaisista toimilupaehdoista on pääosin luovuttu. Näillä toimilla on haluttu luoda vakaa ja ennustettava liiketoimintaympäristö, sanoo Berner.

Kaikki toimiluvanvaraisen analogisen radiotoiminnan ohjelmistotoimiluvat olivat haettavana heinäkuussa 2018 päättyneellä hakukierroksella. Valtioneuvosto tekee toimilupapäätökset, jos kaikille hakijoille ei ole myönnettävissä taajuuskapasiteettia tai toimilupapäätöksellä on huomattavia vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen.

Viestintävirasto on myöntänyt toimiluvat niille taajuuskokonaisuuksille, joilla hakijoita oli vain yksi.

Nykyinen toimilupatilanne säilyy pääosin ennallaan

Valtakunnallisesti toimilupatilanne pysyy pääosin ennallaan ja nykyiset toimijat voivat jatkaa toimintaansa. Kuudelle hakijalle ei voitu myöntää toimilupaa taajuuksien niukkuuden vuoksi.

Haettavana oli myös uusia taajuuskokonaisuuksia, esimerkiksi taajuuskokonaisuus 13, johon kuuluvat Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Tampere, Turku ja Vaasa. Tähän taajuuskokonaisuuteen toimiluvan sai Businessradio Finland Oy.

Pääkaupunkiseudulla aloittaa uutena toimijana Mediatakojat, joka sai kaksi toimilupaa Helsinkiin. Näiden toimilupien myötä Mediatakojien toiminta laajenee lähes valtakunnalliseksi.

Livelaboratorion (Radio Helsinki) toimintaa laajenee Ouluun ja Tampereen alueelle.

Lehtiyhtiöt laajentavat toimintaansa radiotoimintaan. Etelä-Suomen Media Oy sai toimiluvat Pirkanmaalle ja Helsinkiin. Keski-Suomen Media Oy sai toimiluvan Jyväskylään. Molemmat yhtiöt kuuluvat Keskisuomalainen-konserniin.

Ohjelmasisältöä koskevia ehtoja asetettiin ainoastaan erityisradioille, joita ovat Kristillinen Media Oy:n Radio Dei, Finest Plus FM:n Finest Plus, Kuunappi Oy:n Radio Classic ja Tampereen yliopiston Radio Moreeni.

Valtioneuvoston myöntämät toimiluvat

 • Taajuuskokonaisuus 1 Bauer Media Oy
 • Taajuuskokonaisuus 2 Bauer Media Oy
 • Taajuuskokonaisuus 3 NRJ Finland Oy
 • Taajuuskokonaisuus 4 Sanoma Media Finland Oy
 • Taajuuskokonaisuus 5 Sanoma Media Finland Oy
 • Taajuuskokonaisuus 6 Sanoma Media Finland Oy
 • Taajuuskokonaisuus 7 Kristillinen Media Oy
 • Taajuuskokonaisuus 8 Sanoma Media Finland Oy
 • Taajuuskokonaisuus 9 Kuunappi Oy
 • Taajuuskokonaisuus 10 Basso Media Oy
 • Taajuuskokonaisuus 11 NRJ Finland Oy
 • Taajuuskokonaisuus 12 Bauer Media Oy
 • Taajuuskokonaisuus 13 Businessradio Finland Oy
 • Taajuuskokonaisuus 14 Mediatakojat Oy
 • Taajuuskokonaisuus 16 Radio Kajaus Oy
 • Taajuuskokonaisuus 17 Bauer Media Oy
 • Taajuuskokonaisuus 18 Bauer Media Oy
 • Taajuuskokonaisuus 19 Patmos Lähetyssäätiö sr
 • Taajuuskokonaisuus 20 Livelaboratorio Oy
 • Taajuuskokonaisuus 21 Mediatakojat Oy
 • Taajuuskokonaisuus Kuopio-Iisalmi 1 Kevyt Kanava Oy
 • Taajuuskokonaisuus Kuopio-Iisalmi 2 Suomen Lähiradiot Oy
 • Taajuuskokonaisuus Mikkeli 1 Kevyt Kanava Oy
 • Taajuuskokonaisuus Mikkeli 2 Mediatakojat Oy
 • Taajuuskokonaisuus Savo 1 Kevyt Kanava Oy
 • Taajuuskokonaisuus Jyväskylä 1 Keski-Suomen Media Oy
 • Taajuuskokonaisuus Kotka-Kouvola 1 Kaasilansalmi Oy
 • Taajuuskokonaisuus Rovaniemi 1 Lapin Klubi ry
 • Taajuuskokonaisuus Pirkanmaa 1 Radio SUN Oy
 • Taajuuskokonaisuus Pirkanmaa 3 Bauer Media Oy
 • Taajuuskokonaisuus Pirkanmaa 4 Etelä-Suomen Media Oy
 • Taajuuskokonaisuus Tampere 1 Tampereen Yliopisto
 • Taajuuskokonaisuus Tampere 2 Radio SUN Oy
 • Taajuuskokonaisuus Tampere 3 Pispalan Musa Oy
 • Taajuuskokonaisuus Tampere 4 Pispalan radioyhdistys ry
 • Taajuuskokonaisuus Tampere 5 Kevyt Kanava Oy
 • Taajuuskokonaisuus Pohjanmaa 1 Kevyt Kanava Oy
 • Taajuuskokonaisuus Pohjanmaa 2 Bauer Media Oy
 • Taajuuskokonaisuus Pohjanmaa 3 Nordic Palvelu Oy
 • Taajuuskokonaisuus Pori 1 Mediatakojat Oy
 • Taajuuskokonaisuus Pori 2 Alueradiot Sastamala Oy
 • Taajuuskokonaisuus Rauma 2 Marva Media Oy
 • Taajuuskokonaisuus Helsinki 1 Etelä-Suomen Media Oy
 • Taajuuskokonaisuus Helsinki 2 Kansan Radioliitto – Folkets radioförbund ry
 • Taajuuskokonaisuus Helsinki 3 Finest Plus FM
 • Taajuuskokonaisuus Helsinki 4 Basso Media Oy
 • Taajuuskokonaisuus Helsinki 5 Sanoma Media Finland Oy
 • Taajuuskokonaisuus Helsinki 6 Sanoma Media Finland Oy
 • Taajuuskokonaisuus Helsinki 7 Mediatakojat Oy
 • Taajuuskokonaisuus Helsinki 8 Mediatakojat Oy
 • Taajuuskokonaisuus Helsinki-Kotka Basso Media Oy
 • Taajuuskokonaisuus Porvoo 1 Radio Foni Oy
 • Taajuuskokonaisuus Turku 1 Turun Lähiradioyhdistys ry
 • Taajuuskokonaisuus Turku 4 Basso Media Oy
 • Taajuuskokonaisuus Turku 5 Turun Paikallisradio Oy

Lähde: LVM