Valtioneuvosto myönsi radion ohjelmistotoimilupia täydennyshaussa

Edunvalvonta
24.6.2021

Uusia toimijoita paikallisradioihin – Valtioneuvosto myönsi 23. kesäkuuta 2021 toimilupia radiotoiminnan harjoittamiseen analogisessa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa.

Täydennyshaku päättyi 3. toukokuuta. Se kohdistui vapautuneille tai uusille taajuuksille, jotka eivät olleet käytössä nykyisellä radiotoiminnan toimilupakaudella. Nykyinen toimilupakausi alkoi vuoden 2020 alussa ja silloin myönnetyt toimiluvat ovat voimassa kymmenen vuotta. Täydennyshakukierroksella myönnetyt toimiluvat astuvat voimaan 1. heinäkuuta 2021 ja ovat voimassa nykyisen toimilupakauden loppuun saakka.

Valtioneuvosto tekee toimilupapäätökset, jos kaikille hakijoille ei ole myönnettävissä taajuuskapasiteettia tai toimilupapäätöksellä on huomattavia vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen. Toukokuussa päättyneellä täydennyshakukierroksella melkein kaikille taajuuksille oli useampi kuin yksi hakija, joten Liikenne- ja viestintävirasto siirsi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain nojalla kaikki vapaita taajuuksia koskevat hakemukset valtioneuvoston ratkaistavaksi.

Toimiluvanvarainen radiotoiminta säilyy Suomessa pääosin ennallaan. Täydennyshaun myötä muutaman radiokanavan kuuluvuusalue laajenee ja uusia toimijoita tulee kaksi, Kaleva365 sekä omilla taajuuksillaan aloittava Savon Media Oy, joka on tähän saakka toiminut Kuopiossa vuokratulla taajuudella. Lisäksi Sanoma Media Finland Oy:n uusi puheradiokanava Supla FM aloittaa radiotoiminnan Kangasalan taajuudella.

Valtioneuvoston myöntämät toimiluvat

  • Taajuuskokonaisuus Nivala 15 Järviradio Oy
  • Taajuuskokonaisuus Lappeenranta 19 Patmos Lähetyssäätiö sr
  • Taajuuskokonaisuus Naantali 20 Livelaboratorio Oy
  • Taajuuskokonaisuus Kangasala 1 Sanoma Media Finland Oy
  • Taajuuskokonaisuus Kotka-Kouvola 1 Kaasilansalmi Oy
  • Taajuuskokonaisuus Kuopio-Iisalmi 2 Suomen lähiradiot Oy
  • Taajuuskokonaisuus Pohjanmaa 2 Bauer Media Oy
  • Taajuuskokonaisuus Pohjanmaa 5 Kaleva 365 Oy
  • Taajuuskokonaisuus Savo 3 Savon Media Oy

Lähde: LVM