Valmiuslaki velvoittaa radiot välittämään viranomaisen tiedotukset väestölle viipymättä

Edunvalvonta
17.3.2020

Tiedote radioyhtiöille: Radiotoimintaa koskettaa valmiuslain tiedotteiden julkaisuvelvollisuus. Tästä määrätään valmiuslain 126 §:ssä, jonka mukaan radiot ovat velvollisia julkaisemaan viranomaisen tiedotukset viipymättä sellaisenaan ja korvauksetta.

Suomen hallitus ilmoitti eilen valmiuslain käyttöönotosta. Valmiuslain käyttöönottoasetus annetaan eduskunnalle tänään tiistaina 17. maaliskuuta 2020.

Mitä tämä tarkoittaa radioille?

Radiotoimintaa koskettaa valmiuslain tiedotteiden julkaisuvelvollisuus. Tästä määrätään valmiuslain 126 §:ssä, jonka mukaan radiot ovat velvollisia julkaisemaan viranomaisen tiedotukset viipymättä sellaisenaan ja korvauksetta.

”Julkaisija ja ohjelmatoiminnan harjoittaja ovat velvollisia korvauksetta julkaisemaan tai lähettämään valtioneuvoston, ministeriön, aluehallintoviraston, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, kunnanhallituksen, poliisin sekä sotilas- tai pelastusviranomaisen tämän lain soveltamista tai noudattamista koskevat tiedotukset, jotka tämän lain tarkoituksen saavuttamiseksi on saatettava nopeasti koko väestön tai tietyn alueen asukkaiden tietoon. Tällainen tiedotus on viivytyksettä sellaisenaan julkaistava asianomaisessa aikakautisessa julkaisussa, verkkojulkaisussa tai ohjelmassa.”

Valmiuslain muut velvoitteet eivät kosketa suoraan radiotoimintaa tai eivät tule kyseeseen nyt kyseessä olevan vaarallisen tartuntataudin kohdalla.

Normaalioloissa tiedotusten julkaisuvelvollisuudesta säädetään sananvapauslaissa

Sananvapauslain 7 §:n julkaisuvelvollisuus ei edellytä erillistä käyttöönottoa. Sen nojalla viranomaiset voivat velvoittaa radiot julkaisemaan tiedotuksia myös normaalioloissa, jos se on tarpeen ihmisten hengen ja terveyden suojaamiseksi. Käytännössä velvollisuuden voidaan katsoa koskevan nykytilanteessa koronaan liittyvää tiedotusta.

”Julkaisija ja ohjelmatoiminnan harjoittaja ovat velvollisia korvauksetta julkaisemaan aikakautisessa julkaisussa, verkkojulkaisussa tai ohjelmassa viranomaisen tiedotuksia, jos se on tarpeen ihmisten hengen tai terveyden taikka merkittävien ympäristö- tai omaisuusarvojen suojaamiseksi tai muusta näihin rinnastettavasta tärkeästä syystä.”

Lisätietoja:
Johanna Halkola, johanna.halkola@radiomedia.fi, p. 050 377 98 36