Uusia taajuuksia radiolle

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan uusien taajuuksien lisäämistä radiotoiminnan käyttöön. Käytännössä tämä tarkoittaa radion kuuluvuuden kasvattamista.

Radiotoiminnan harjoittajia on pyydetty ilmoittamaan vapaamuotoisella hakemuksella kiinnostuksesta harjoittaa radiotoimintaa uusilla taajuuksilla. Käyttösuunnitelmaan ollaan lisäämässä uusia taajuuksia valtakunnallisen tai alueellisen- ja paikallisen radiotoiminnan käyttöön. Uusia taajuuksia on jaossa yhteensä 48.

Radiotaajuuksien käyttösuunnitelman päivittäminen ja uusien taajuuksien haku tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ministeriössä päätetään, mitkä taajuudet liitetään osaksi nykyisiä taajuuskokonaisuuksia ja mitkä uudet taajuudet tai taajuuskokonaisuudet julistetaan erikseen toisessa vaiheessa haettaviksi. Ainakin osa taajuuksista annetaan toimiluvanvaraisen radiotoiminnan käyttöön suoraan ministeriölle jätettävien lausuntojen perusteella.

Lausuntoaika uusista taajuuksista päättyy 28. kesäkuuta 2013. Radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annettu asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian lausuntokierroksen jälkeen.

Lausuntopyyntö liitteineen löytyy Liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilta.