Uudessa hallitusohjelmassa kaupallisen radion kannalta hyviä ylätason linjauksia

Antti Rinteen hallitus on eilen julkistanut hallitusohjelmansa ’Osallistava ja Osaava Suomi’. Ohjelmassa on kaupallisten radioiden ja media-alan kannalta hyviä ylätason linjauksia vaikkakin konkretia jää monelta osin vielä puuttumaan. Olemme alle keränneet olennaisimmat radioita koskettavat seikat ohjelmasta.

Kansalaisten tasavertaiset mahdollisuudet saada luotettavaa tietoa (RM: ”Radio kaikkien saatavilla”)

Hallitus lupaa hallitusohjelmassaan ’Osallista ja Osaava Suomi’ vahvistaa vastuullisen median toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä sekä kansalaisten tasavertaisia mahdollisuuksia saada luotettavaa tietoa ja sivistää itseään. RadioMedian tärkein hallitusohjelmatavoite oli pitää radio kaikkien saatavilla, mm. turvaamalla FM-radio suomalaisissa autoissa.

”Globaalit alustapalvelut kuten Google ja Facebook kilpailevat kaltaisemme vastuullisen median kanssa paitsi mainosrahoista myös median käyttöajasta ja -paikoista. Tämä lupaus hallitusohjelmassa on meille hyvä asia, kun jatkamme keskusteluja viranomaisten ja poliitikkojen kanssa radion asemasta autoissa”, RadioMedian toimitusjohtaja Stefan Möller toteaa.

RadioMedian tärkein edunvalvonnallinen tavoite tälle vuodelle on turvata ns. telepakettidirektiivin kansallinen voimaansaattaminen siten, että FM-radio säilyy suomalaisissa autoissa. Jos voimaansaattamisessa epäonnistutaan, audion kuuntelu autoissa siirtynee jollakin aikavälillä globaaleihin alustapalveluihin.

Tasapuolinen kilpailu suhteessa globaaleihin alustapalveluihin (RM: ”Teknologia- ja kanavaneutraalisääntely”)

Hallitus ottaa edelleen kantaa globaaleihin alustapalveluihin mm. varmistamalla alustatalouden yritysten verotuksen. Käytännössä tämä voitaisiin toteuttaa siten, että esimerkiksi Googlen ja Facebookin mainostulot verotettaisiin Suomessa ja tämä tasapainottaisi kilpailuasemaa. Eurooppa-politiikkaa koskevassa osiossa on myös vahvistettu, että Suomi lupaa edistää EU:n digitalisaatiopolitiikkaa, joka sääntelee kestävästi ylikansallisia alustapalveluja sekä vahvistaa EU:n digitaalisia sisämarkkinoita ja kilpailukykyä.

”Tavoitteemme hallitusohjelmaa koskien oli, että sääntely olisi teknologia- ja kanavaneutraalia. Hallitusohjelmaan otetut lausumat ovat hyviä, mutta käytännössä jää nähtäväksi, miten näitä toteutetaan esimerkiksi mainonnan osalta”, Stefan Möller kommentoi.

Medialukutaidon lisääminen (RM: ”Nuorten medialukutaidon lisääminen audioon painottuvalla kärkihankkeella”)

RadioMedia kokee hyvänä myös hallituksen pyrkimykset medialukutaidon lisäämiseen. Kansalaisten hyvä medialukutaito vahvistaa radion kaltaista vastuullista mediaa suhteessa väärää tietoa levittäviin palveluihin. Radio on jälleen vuoden 2018 Eurobarometer tutkimuksen mukaan todettu kansalaisten mielestä luotettavimmaksi mediaksi.

RadioMedia ajaa kärkihanketta, jossa nuorten medialukutaitoa lisättäisiin kehittämällä yhdessä nuorten kanssa tulevaisuuden audio-ohjelmia, esim. podcasteja.

 
Pikaluottojen markkinoinnin sääntely  

Pikaluottojen sääntelyyn viitataan hallitusohjelmassa parissakin kohtaa ja ne ovat selvästikin tärkeässä roolissa uuden hallituksen ohjelmassa. RadioMedia on viime viikolla antanut lausunnon Oikeusministeriön arviomuistiosta liittyen kulutusluottojen markkinointiin. RadioMedia katsoo, että markkinoinnin rajoittaminen on huono lähtökohta, sillä se johtaa usein kilpailunvääristymiseen (vrt. alkoholilaki) ja asia tulisi ratkaista muilla keinoin, esimerkiksi tiedottamalla ongelmista. Joka tapauksessa, jos markkinoinnin rajoittamiseen päädytään sen tulisi olla jakelutiestä riippumatonta ja myös globaalien alustojen tulisi olla rajoituksen piirissä.