Tutkimus: radio on toiseksi arvostetuin markkinointimedia myös pandemian aikana

Britanniassa toteutettiin jo kolmannen kerran Re-evaluating media -tutkimus, jonka tavoitteena on ymmärtää medioiden todellinen arvo mainostajabrändeille. Nyt keskiössä olivat erityisesti mielikuvat medioista ja markkinoinnin onnistumisesta haastavina aikoina. 

RadioCentren tilaamassa kattavassa tutkimuksessa Ebiquity-tutkimuslaitos haastatteli mainostajia ja toimistoja tavoitteena tunnistaa medioiden tärkeimpiä ominaisuuksia onnistuneissa brändinrakennuskampanjoissa.  

Analysoimalla kattavasti tutkimusaineistoa he arvioivat, kuinka hyvin kukin media onnistuu näiden ominaisuuksien hyödyntämisessä ja millä medioilla on yleisesti ottaen paras suorituskyky. Tutkimus arvottaa mediat tutkimuksiin perustuvilla mittareilla kampanjoissa onnistumisessa ja vertaa näitä markkinointipäättäjien mielikuviin ja käsityksiin medioista.  

Uusimman tutkimuksen keskeisimmät radioon liittyvät havainnot:

1. Radio on edelleen toiseksi arvokkain markkinointimedia taantumassa – vain televisio pidetään radiota arvokkaampana.

2. Mielikuvat ja käsitykset radiosta lähestyvät faktapohjaista todellisuutta tietyissä mittareissa (esim. kohdistaminen: oikeat ihmiset oikeassa paikassan ja oikeaan aikaan), minkä ansiosta radion yleinen mielikuva kehittyy. Tämä nosti radion tutkimuksen sijalta 6. sijalle 3.

3. Parantuneet käsitykset tai mielikuvat näyttäisivät vaikuttavan investointiaikeisiin: nettolukuna 19 % mainostajista suunnittelee sijoittavansa enemmän mediaan vuonna 2021 kuin ennen korona-aikaa tehdyissä 2020-budjeteissa – tämä oli koko tutkimuksen perinteisten medioiden suurin nettoluku.

Lue koko tutkimus täältä

Tutustu myös aikaisempiin tutkimuksiin täällä

 
Lisätietoja:
Riina Aho, tutkimuspäällikkö, RadioMedia, 040 0621134, riina.aho@radiomedia.fi