Toimilupajärjestelmään esitetään muutoksia

RadioMedia on antanut lausunnon massiivisesta uudesta lakiesityksestä, tietoyhteiskuntakaaresta.

RadioMedia pitää tietoyhteiskuntakaaren laatimista positiivisena. Radion kannalta olennaisimmat muutokset koskevat toimilupamenettelyä. RadioMedia pitää tärkeänä, että toimilupien kesto säädetään laissa riittävän pitkäksi. Liitto on esittänyt, että toimiluvat tulee myöntää 10 vuodeksi. Näin mahdollistetaan pitkäjänteinen radiotoiminnan harjoittaminen ja tehdään radioon investoimisesta mielekkäämpää. Merkittävää on toimilupien myöntäminen jatkossakin vertailevalla menettelyllä. Huutokauppa tai korotetut taajuusmaksut eivät sovellu radiotoimintaan.