Terveystalon ja Suomen Mielenterveysseuran yritysyhteistyö tuotiin suomalaisten korvien väliin

Artikkelit
11.11.2018

Terveystalo halusi osoittaa konkreettisesti yritysvastuutaan ja lahjoitti 50 000 euroa Suomen Mielenterveysseuran Löydä oma tarinasi® -vertaistukiryhmille. Jotta merkittävä yritysvastuuteko pääsisi päivänvaloon, tehtiin yhteistyöstä valtakunnallinen mediakampanja.

Yritysvastuu ja yritysyhteistyö yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa on nykyisin yhä tärkeämpi osa yritysten strategiaa. Oleellista yritysyhteistyön toimivuudelle on löytää sopiva kumppani, joka jakaa samat arvot yrityksen kanssa. Sekä sopivan kumppanin etsimisessä että yhteistyössä tehtävässä tehokkaassa viestimisessä auttaa RadioMedian luoma ratkaisu MED.

Terveystalo halusi osoittaa konkreettisesti yritysvastuutaan ja lahjoitti 50 000 euroa Suomen Mielenterveysseuran Löydä oma tarinasi® -vertaistukiryhmille. Näiden ryhmien avulla voidaan ennaltaehkäistä 16–26-vuotiaiden nuorten masennusta ja edistää nuorten mielenterveyttä. Jotta tällainen merkittävä yritysvastuuteko pääsisi päivänvaloon, tehtiin yhteistyöstä valtakunnallinen mediakampanja. Kampanja vietiin niin sanomalehtiin, someen kuin radioonkin.

”Kampanjan viestin ollessa yritysvastuu-henkinen lähdin selvittämään, onnistuisiko kampanjan tekeminen RadioMedian kanssa. Radiolla oli suuri rooli kampanjassa, ja se hoidettiin kokonaan RadioMedian kautta. RadioMedialta saimme käyttöömme yli 100 radiokanavaa ja pystyimme varmistamaan laajan tavoittavuuden ja tehokkaan toiston eri kohderyhmissä”, kertoo broadcast-spesialistina kampanjassa toiminut Janne Honkanen Dentsu Aegis Networkiltä.

Terveystalo halusi nostaa masennuksen kansansairautena julkiseen keskusteluun

Terveystalo näki kampanjassa erinomaisen tilaisuuden nostaa kansansairaudet ja erityisesti masennuksen julkiseen keskusteluun. Tällainen keskustelu voi parhaimmillaan osaltaan vähentää mielenterveysongelmiin liitettyä stigmaa.

”Halusimme levittää tietoa ennaltaehkäisyn ja varhaisen hoidon merkityksestä masennuksesta toipumiselle sekä luoda keskustelua terveydenhuollon laadusta ja sen merkityksestä. Toiveena oli valtakunnallinen ostetun median kampanja, joka tavoittaisi monipuolisesti eri kohderyhmiä, joille viesti voisi olla relevantti”, kertoo Honkanen kampanjan lähtötavoitteista.

Lahjoituksen kohde valittiin tutkimustiedon perusteella

Lahjoitus suuntautui juuri Suomen Mielenterveysseuran Löydä oma tarinasi® -vertaistukiryhmille, sillä masennus on yleisin työkyvyttömyyseläkkeen syy – joka viides masennuksen takia eläköityvä on alle kolmekymppinen.

”Vertaistukiryhmät tarjoavat nuorille varhaista tukea vaikeassa elämäntilanteessa, joka voi johtaa mielenterveysongelmiin tai syrjäytymiseen opinnoista tai työelämästä. Vertaistukiryhmät keskittyvät nuorten mielenterveyden varhaiseen tukeen, mikä on masennuksen ehkäisyssä tärkeää”, Honkanen kertoo.

Vertaistukitoiminta on yleisesti todettu tutkimuksissa vaikuttavaksi, ja myös Löydä oma tarinasi® -vertaistukiryhmiin osallistuneet nuoret ovat kokeneet niiden muun muassa lieventäneen ahdistuneisuutta ja vahvistaneen itsetuntemusta. Lahjoituksen avulla Suomen Mielenterveysseura voi järjestää noin 12 vertaistukiryhmää eri puolilla Suomea.

Yritysvastuuviestiä on helppo levittää MEDin kautta

Honkanen näkee RadioMedian MEDin tehokkaana ja kokonaisvaltaisena kanavana yritysvastuusta viestimiseen.

”Jos yrityksillä on todellinen halu tehdä hyvää ja toimia vastuullisesti, tässä on erittäin hyvä kanava niin yhteistyökumppaneiden löytämiseen kuin yritysvastuuviestin levittämiseen. RadioMedia tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun, joka varmasti myös säästää paljon aikaa yrityksiltä, jotka eivät välttämättä tiedä, mistä yritysvastuuhankkeensa aloittaisi.”

“Tämän ensimmäisen, onnistuneen casen jälkeen konsepti ei enää ole konsepti vaan toimiva ratkaisu yritysvastuun viestimiseen. Työstämme vauhdilla jo seuraavia ulostuloja ja kiinnostus uuteen ratkaisuumme onkin ollut kova.” kertoo RadioMedian myyntijohtaja Juhana Häkkinen

Lisätietoa:

Juhana Häkkinen

Sales Director juhana.hakkinen@radiomedia.fi 050 340 8960