Tekijänoikeuslain muutokset tarkoittaisivat lisäkustannuksia radiolle

RadioMedia on antanut lausunnon tekijänoikeuslain muutosehdotuksesta. Esitysluonnoksessa esitetään muun muassa pidennettävän äänitemusiikin suoja-aikaa ja laajennettavan äänitteiden suoja-alaa. Ehdotukset tarkoittavat etenkin vanhempaa musiikkia ohjelmistossaan käyttäville radioille epätoivottuja lisäkustannuksia. Muutoksen myötä esittävän taiteilijan ja äänitallenteen tuottajan suoja pidennettäisiin 50 vuodesta 70 vuodeksi.

Suoja-ajan pidentämistä koskeva ehdotus on sinänsä suoja-aikadirektiivin mukainen, mutta direktiivi ei edellytä suoja-alan laajentamista. RadioMedian mielestä äänitteiden suoja-alaa ei tule laajentaa kansallisuuskriteerillä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan marraskuun alusta.