Suunnitelmat taajuushuutokaupasta huolestuttavat väistyvää radiojohtajaa

Edunvalvonta
23.11.2016

RadioMedian hallituksen puheenjohtajan tehtävänsä jättävä Leena Puntila hyvästelee hyvinvoivan kaupallisen radion, mutta esittää samalla huolestuneisuutensa tulevasta. Väistyvä puheenjohtaja tyrmää puheet liikenne- ja viestintäministeriön suunnitelmista jakaa jatkossa radion toimilupia huutokauppamenetelmällä. Nykyinen toimilupakausi päättyy vuonna 2019.

Yli 30 vuotta kaupallisten radioiden johtotehtävissä työskennellyt Leena Puntila jättää RadioMedian hallituksen puheenjohtajan tehtävät huomenna. Vahva radiovaikuttaja kertoo kaupallisen radion voivan tällä hetkellä hyvin. Kuunteluosuudet ja mainosmyynti ovat kasvaneet tasaisesti kaksi edellistä vuotta. Radion osuus mediamainonnasta on nousemassa kuuden prosentin tasolle ja kuunteluosuus alle 50-vuotiaissa on jopa 72%. Verrattuna muihin Pohjoismaihin on kaupallisen radion osuus Suomessa merkittävä. Keskimäärin muissa Pohjoismaissa radion osuus mainoskakusta on muutama prosentti ja kuunteluosuus noin 20 prosenttia.

Keskeinen merkitys onnistuneelle radioliiketoiminnalle on ollut hyvin toimiva toimilupapolitiikka ja viranomaisyhteistyö, jotka ovat mahdollistaneet pitkäjänteisen kasvun. Nykylainsäädännön mukaan hakuprosessiin ei kuulu taloudellista kilpailuasetelmaa. Uhkakuva tulevaisuuden radikaaleista muutossuunnitelmista huolestuttaa Puntilaa suuresti.

– Kaavailut hyvin toimivan järjestelmän muuttamiseksi ovat erittäin huolestuttavia. Jo pelkkä ajatus siirtymisestä radiotoimilupien huutokauppamalliin luo ison uhkakuvan toimialan ylle, Puntila toteaa.

Suomen radiokenttä on muihin Pohjoismaihin verrattuna laaja ja paikallisradioiden määrä on merkittävä. Puntila uskoo, että mahdollinen taajuushuutokauppa olisi riski juuri kanavien moninaisuuden ja paikallisuuden säilymiselle.

– Huutokauppa on nähtävä riskinä myös kansalliselle turvallisuudelle. Ulkomailta on tulossa toimijoita, joiden tehtävä ei suinkaan ole rikastuttaa Suomen radiokenttää. 

– Kannattaa muistaa, että radiotoimiala on verrattain pieni toimija Suomen taajuusmarkkinoilla. Huutokaupasta saadut tuotot olisivat valtiolle marginaalista tuloa. Sen sijaan lisämaksulla ja ylimääräisellä kustannuserällä olisi iso vaikutus suomalaisten radiokanavien tulevaisuudelle. Muutoksen myötä kiristyvä taloustilanne uhkaisi myös työpaikkojen määrää kaupallisessa radiossa, Puntila varoittaa.

Kaupallisten radioiden etujärjestö RadioMedia valitsee huomenna liittokokouksessaan uuden hallituksen puheenjohtajan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
 

Lisätietoja:
Leena Puntila p. 050 65567

Stefan Möller, RadioMedia ry., Toimitusjohtaja, p. 0400 50 88 77,  stefan.moller@radiomedia.fi

RadioMedia on kaupallisten radioiden kattojärjestö, johon kuuluvat lähes kaikki suomalaiset kaupalliset radioasemat. RadioMedia vastaa radiotoimialan edunvalvonnasta, tutkimus- ja tietopalveluista, koulutuksesta sekä markkinoinnista. RadioMedia järjestää alan tärkeimmät kilpailut ja tapahtumat. Vuosi 2015 oli kaupallisen radion kaikkien aikojen ennätysvuosi. Kasvua kertyi 3,1,% ja radiomainontaa ostettiin 59,4 miljoonalla eurolla. Kaupallisia radiokanavia kuuntelee viikoittain 3,7 miljoonaa suomalaista. Lisätietoja: www.radiomedia.fi