Selvitys radion tulevaisuudesta tukee radion tulevaisuuslinjauksia

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut selvityksen radion tulevaisuudesta.  Selvitys on tehty taustaksi liikenne- ja viestintäministeriön asettamalle työryhmälle, jonka tehtävänä on tehdä esitys suomalaisen radiotoiminnan elinvoimaisuuden turvaamiseksi. Työryhmä antaa toimenpide-esityksensä huhtikuun loppuun mennessä.

RadioMedian toimitusjohtaja Stefan Möllerin mukaan selvityksen esitys radiotaajuuksien käyttösuunnitelman tiivistämisestä ja optimoimisesta uudelleen on mielenkiintoinen. Taajuuksien optimoinnilla olisi mahdollista saada radiotoiminnalle lisää taajuuskapasiteettia. Kyse olisi isosta työstä.

– Tämä on avaus, josta varmasti keskustelemme työryhmässä lisää, Möller linjaa.

Radion tekijänoikeuskysymykset ja mainonnan regulaatio saavat myös selvityksessä ansaitsemaansa huomiota. Selvityksen mukaan tekijänoikeusmaksujen taso on yksi radioalan kannattavuutta syövä tekijä. Radiotoimintaan kohdistuvien tekijänoikeusmaksujen taso Suomessa on korkea erityisesti suhteessa eteläisempään Eurooppaan.

Suuret globaalit pelurit, kuten Google, Youtube ja Spotify valtaavat koko ajan lisää alaa myös Suomen mediamarkkinoilta. Kotimaisten yritysten kilpailukyky tulee pystyä turvaamaan, emmekä voi ylisäännellä kansallisia markkinoitamme. 

Möllerin mukaan mainontaa rajoittaviin kansallisiin sääntöihimme tulee suhtautua kriittisesti. Meillä ei ole enää varaa lisärajoitteille. 

Selvityksen on tehnyt Markab Oy.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Stefan Möller puh. 0400 50 8877