Radiotoimilupia ei tule huutokaupata

Suojelupoliisi pitää torstaina 2.2.2017 julkisuudessa olleiden tietojen mukaan dosentti Johan Bäckmanin aikeita ostaa 95 prosenttia Love FM –radiokanavan osakkeista kansallista turvallisuutta uhkaavana asiana. Valtioneuvosto on uhannut myös perua radiokanavan ohjelmistotoimiluvan kaupan toteutuessa.

Samaan aikaan liikenne- ja viestintäministeriö suunnittelee muutoksia radion toimilupien myöntämismenettelyyn. Yhtenä vaihtoehtona on mainittu huutokauppamalli.

“Ulkomailta tulee toimijoita, joiden tarkoitus ei ole rikastuttaa Suomen radiokenttää. Huutokauppa on suuri riski kansalliselle turvallisuudelle. Huutokauppa on riski myös kansalliselle kulttuurille, moninaisuudelle ja paikallisuudelle”, toteaa RadioMedia ry:n edunvalvontapäällikkö Johanna Halkola.

RadioMedia ry on huolissaan myös kotimaisten mediatoimijoiden toimintaedellytyksistä.

“Huutokaupasta syntyvillä ylimääräisillä kuluilla olisi iso merkitys radioyhtiöille. Lisäkustannus olisi suoraan pois ohjelmatuotannosta, radion kehitystoiminnasta sekä henkilökunnasta”, Halkola sanoo.

Radioilta saaduilla huutokauppatuloilla ei olisi valtiolle myöskään minkäänlaista fiskaalista merkitystä.

“Nykyinen järjestelmä toimiluvissa toimii hyvin. Huutokauppa ei toisi mitään hyötyjä, mutta loisi uusia riskejä ja epävarmuutta. Nykyjärjestelmä antaa Valtioneuvostolle mahdollisuuden vaikuttaa radiotarjontaan ja siihen, kenelle toimilupa myönnetään. Huutokauppamallissa tätä ei ole”, Halkola summaa.

Lisätietoja:
Johanna Halkola, edunvalvontapäällikkö, RadioMedia ry. +358 50 377 98 36,  johanna.halkola@radiomedia.fi