Radiota koskevat lainsäädäntöhankkeet etenevät

Edunvalvonta
17.12.2021

Kotimaassa ja EU:ssa on valmisteilla useita lainsäädäntöhankkeita, jotka vaikuttavat radioyritysten toimintaan. Uudistuksilla pyritään mm. suojaamaan radioyhtiöiden sisältöpanostuksia sekä tasapainottamaan kilpailuedellytyksiä globaaleilla digitaalisilla markkinoilla. Samalla uudistukset voivat tuoda myös mukanaan uutta sääntelyä mainontaan. Radioyhtiöiden näkökulmasta on tärkeää, että tuleva sääntely huomioi radion erityispiirteet.

Tekijänoikeuslakiuudistus vastatuulessa

Tekijänoikeusdirektiivin ja verkkolähetysdirektiivin täytäntöönpanoa koskevaan hallituksen esitysluonnokseen tuli yli 200 lausuntoa. Oikeuksien haltijoiden näkökulmasta puutteita liittyy muun muassa verkossa toimivien sisällönjakopalveluiden vastuuseen ja ns. arvokuilua koskevaan sääntelyyn. RadioMedia pitää ehdotusta osin oikeansuuntaisena, mutta yleisesti media-alan kannalta ehdotukseen tulee tehdä vielä merkittäviä parannuksia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena oli antaa hallituksen esitys eduskunnalle joulukuun puolivälissä, mutta tietojemme mukaan esittelyviikko on vasta huhtikuun alussa 2022. RadioMedia jatkaa vaikuttamistyötä esitysluonnokseen annetun lausunnon pohjalta painottaen mm. raportointivelvoitteiden kohtuullisuutta, sopimusvapautta ja sisällönjakopalveluiden vastuuta jakamastaan sisällöstä.

Digialustapaketti etenee EU:ssa

Digitaalisia markkinoita koskeva säädösehdotus (DMA) ja digitaalisia palveluita koskeva säädösehdotus (DSA) etenevät EU:ssa.

DMA:ta käsiteltiin EU parlamentin täysistunnossa joulukuun puolivälissä, ja säädösehdotus sisältää RadioMedian ajaman tarkennuksen siitä, että virtuaaliset avustajat (digitaaliset ääniavustajat) ovat ko. säädöksen tarkoittamia ydinalustapalveluita. Säädös tuo erilaisia velvoitteita ja kieltoja ydinalustapalveluille, ja tällöin voidaan esimerkiksi varmistaa se, ettei ydinalustapalvelu suosi omia sisältöjään radioyhtiöiden sisällön kustannuksella. RadioMedia pyrkii varmistamaan, että edellä mainittu tarkennus menee läpi myös tulevissa trilogineuvotteluissa, ja että tämä tasapuolisia kilpailuedellytyksiä vahvista säädös etenee suunnitelmien mukaan vauhdilla ja tulee sovellettavaksi 2023 alussa.

DSA:n osalta käsittely jatkuu parlamentissa tammikuussa 2022. Parlamentin tuoreimmat luonnokset sisältävät radioyhtiöiden kannalta ongelmallisia kohtia. Alustojen vastuuvapaus vaikuttaa laajenevan entisestään, eikä luonnos sisällä sananvapautta suojaavaa säännöstä siitä, että mediayhtiöiden julkaisemaa sisältöä ei saisi poistaa yksin alustan käyttöehtojen nojalla. Ehdotus sisältää myös tarkennuksia ja tietosuoja-asetuksen (GDPR) kanssa osin päällekkäistä sääntelyä mainonnan kohdentamisen osalta. Tämä voi vaikuttaa erityisesti radioyhtiöiden verkkosivustoilla tehtävään mainontaan.

Mainontaan uutta sääntelyä

Euroopan komissio on antanut asetusehdotuksen poliittisen mainonnan läpinäkyvyydestä ja kohdentamisesta. Sääntelyllä pyritään suojelemaan vaalien luotettavuutta, turvaamaan avoin demokraattinen keskustelu sekä torjumaan disinformaatiota ja demokratiaan sekaantumista. Ehdotuksen mukaan poliittiset mainokset olisi merkittävä selvästi mainonnaksi, ja lisäksi olisi ilmoitettava, kuka on maksanut mainoksesta ja kuinka paljon. Poliittisen mainonnan kohdentamistekniikat tulisi kertoa julkisesti.

Komissio on myös antanut ehdotuksensa kulutusluottodirektiivin uudistamisesta. Ehdotus sisältää mm. listan mainonnassa annettavissa tiedoista. RadioMedia tukee sääntelyn tavoitetta kulutusluottoihin liittyvästä selvästä informaatiosta, mutta pitää tärkeänä, että sääntely huomioi mainonnassa käytettävän kanavan erityispiirteet.

RadioMedia vaikuttaa valmisteluun tavoitteena erityisesti se, että informointivaatimukset ovat radion osalta kevennettyjä. Poliittisen mainonnan osalta on myös keskeistä, että sääntelyllä puututaan erityisesti niihin alustoihin, joissa disinformaatiota ja ulkopuolista vaikuttamista, on esiintynyt.