Radioplayerin terveiset Suomen radiotoimialalle

Kansainvälisen Radioplayerin toimitusjohtaja Yann Legarson vieraili Suomessa keskustelemassa suomalaisten radioyhtiöiden kanssa yhtiön strategiasta ja tulevaisuuden visioista.

Yann Legarson, Radioplayerin toimitusjohtaja, vieraili lokakuun lopulla Suomessa tapaamassa suomalaisia radioyhtiöiden edustajia RadioMedian järjestämässä keskustelutilaisuudessa. Legarson kävi läpi muun muassa RadioPlayerin juuri valmistunutta strategiaa, tavoitteita sekä tulevaisuuden visioita.

Radioplayer on alunperin Iso-Britanniassa perustettu voittoa tavoittelematon yritys, jonka ylläpitämän alustan kautta on mahdollista kuunnella lokaalisti radiokanavia 21 maassa, myös Suomessa. Tänä vuonna uusien mukaan tulleiden maiden määrä on kasvanut viidellä ja maiden määrän odotetaan kasvavan lähitulevaisuudessa toiminnan laajentuessa uusille mantereille.

Radioplayer toimii lokaalisti radiokanavien partnerina jakelukanavan osalta eri käyttöjärjestelmissä alustansa kautta. Useimmissa maissa Radioplayer on ainoa alusta, jonka kautta kuuluvat niin paikallisen maan yleisradioyhtiön kanavat kuin kaupalliset radiokanavat.

Radioplayer tekee vahvaa yhteistyötä autovalmistajien kanssa, ja yhteistyössä olevat autovalmistajat edustavat yli 40 % Euroopan automarkkinoista. Tavoitteena on laajentaa yhteistyötä myös muihin autovalmistajiin, sillä Radioplayerin yksi tärkeimmistä tavoitteista on pitää radio läsnä erityisesti autoissa applikaatioidensa ja eri integraatioiden avulla (Hybrid Radio, Automotive Streaming App sekä Android Auto/Apple CarPlay) sekä suoran yhteistyön autobrändien ja alustavalmistajien kanssa. Kuluttajalle Radioplayer voi silti näkyä autossa pelkästään radio-ikonina auton käyttöjärjestelmässä.

Tavoitteena on olla myös läsnä kaikissa niissä laitteissa, joissa hyödynnetään ääniohjausta sekä olla läsnä mm. Smart TV -integraatiossa.

Suomessa Radioplayerin kautta on mahdollista kuunnella miltei kaikkia suomalaisia radiokanavia (kanavien määrä 80), ja mukana ovat niin Yleisradion kuin kaupallisten radioiden kanavat. Suomessa Radioplayer otettiin käyttöön vuoden alussa 2023 ja se korvasi aiemman Ylen ja kaupallisten radioiden yhteisen radiosoittimen, Radiot.fi:n.

Lisätietoja Radioplayerista

Riina Aho

Tutkimus- ja kehityspäällikkö 0400 621 134