Radion uuden ohjelmistotoimilupakauden hakukierros on päättynyt

Radion ohjelmistotoimilupia haki 42 hakijaa. Hakukierroksella olivat haettavina kaikki analogisen radiotoiminnan ohjelmistotoimiluvat tammikuussa 2020 alkavalle kymmenvuotiselle toimilupakaudelle.

Kiinnostusta herättivät muun muassa pääkaupunkiseudun taajuudet sekä uusi, suurimmat kaupungit kattava kaupunkiverkko, jonka kuuluvuusalue peittää noin puolet Suomen väestöstä. Hakijoiden joukossa oli myös uusia toimijoita.

Hakuajan päättymisen jälkeen Viestintävirasto määrittelee hakemusten pohjalta kullekin taajuuskokonaisuudelle toimivaltaisen lupaviranomaisen. Viestintävirasto myöntää toimiluvat niille taajuuskokonaisuuksille, joilla hakijoita on vain yksi.

Jos taajuuskokonaisuutta on hakenut useampi toimija, ohjelmistotoimilupapäätökset siirretään valtioneuvostolle. Myös erikoisradiolle myönnettäviä toimilupia koskevat hakemukset siirretään kaikki valtioneuvoston käsiteltäviksi. Viestintävirasto ilmoittaa siirroista hakijoille erikseen.

Lopulliset toimilupapäätökset annetaan Viestintävirastossa ja valtioneuvostossa samanaikaisesti. Toimiluvat pyritään myöntämään vuoden 2018 loppuun mennessä.

Lähde: Viestintävirasto