RadioMedian lausunto mediatuesta

Edunvalvonta
17.8.2020

RadioMedia on jättänyt lausuntonsa mediatukilautakuntaa koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta ja valtioneuvoston asetuksesta koskien valtionavustusta journalistisen sisällön edistämiseen. RadioMedian kommentit liittyvät pääasiassa valtioneuvoston asetukseen ja valtionavustuksen myöntämisen kriteereihin.

RadioMedia pitää tärkeänä, että valtionavustus myönnetään mediayrityksille selkeisiin taloudellisiin kriteereihin perustuen, jotta se kohtelee yrityksiä yhdenvertaisesti ja kilpailuneutraalisti.

Lausunnon pääviestit ovat seuraavat:

1. RadioMedia pitää tärkeänä, että valtionavustus myönnetään koronakriisistä kärsineelle medialle selkeisiin taloudellisiin kriteereihin perustuen siten, että avustus kohtelee media-alaa yhdenvertaisesti ja kilpailuneutraalisti.

2. RadioMedia esittää valtionavustuksen myöntämistä palkkatukena. Valtionavustuksen myöntämisen kriteerit on tärkeää pitää tarkasti erillään toimituksellisen aineiston sisällöllisestä arvioimisesta.

3. Koronakriisi on vähentänyt radiotoimialan mainosmyyntiä olennaisesti huhti-toukokuussa. RadioMedia pitää tärkeänä, että mainosmyynnin menetystä verrataan edellisen vuoden vertailukelpoiseen ajankohtaan eli vastaaviin kuukausiin viime vuonna.

4. Valtionavustuksen tulisi olla medianimikekohtainen. Radiotoimialan kannalta tämä tarkoittaisi radiokanavakohtaista tarkastelua. Näin pystytään parhaiten turvaamaan monimuotoisen mediatarjonnan säilyminen sekä mahdollisimman monen medianimikkeen toimintaedellytykset kriisin yli.

5. RadioMedia pitää tärkeänä, että mediatukilautakunnan jäsenet ovat riippumattomia avustuksen saajista. Lautakunnan jäsenet eivät voi toimia media-alan tai tähän läheisesti liittyvän edunvalvontaorganisaation palveluksessa, jotta jäsenet ovat myös tosiasiallisesti riippumattomia hakijoista.

Lisätietoja:
Johanna Halkola, johtava asiantuntija, p. 050 3779836

Lue koko lausunto täältä