RadioMedian lausunto LVM:lle koskien FM-vastaanottomahdollisuudesta autoradioon

Edunvalvonta
26.8.2020

RadioMedia on antanut lausunnon hallituksen esityksestä koskien sähköisen viestinnän palvelulain muuttamista ja siihen liittyviä lakeja. Radiotoimialan kommentit koskevat erityisesti ehdotusta ajoneuvolain muuttamiseksi ja siihen sisältyvää autoradiovastaanotinta.

RadioMedia antoi eilen Eduskunnan Liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon sähköisen viestinnän palvelulakia koskevasta hallituksen esityksestä. RadioMedian sitkeä vaikuttamistyö tuotti tulosta ja hallituksen esityksessä esitetään nyt FM-radiota uusien autojen autoradiovastaanottimen pakolliseksi varusteeksi. Hallituksen aikaisemmassa esitysluonnoksessa pakollisuutta ei vielä esitetty. Muutettu esitys turvaa suomalaisten mahdollisuuden kuunnella radiota autossa tulevaisuudessakin. Lain kehityssuunta on radioalalle merkittävä asia ja myös RadioMedialle suuri saavutus, koska lainsäädännön pohjana oleva telepakettidirektiivi velvoitti jäsenvaltiot säätämään ainoastaan maanpäällisestä digivastaanottimesta autosta. Suomessa sellaisella vastaanottimella ei voi vastaanottaa radiolähetyksiä.

Lisätietoja:
Johanna Halkola, johtava asiantuntija, p. 050 3779836.