Radiomedian haastattelussa Mustin ja Mirrin Juhana Lamberg: ”Yritysvastuu ei ole projekti, vaan jatkuvia tekoja”

Artikkelit
11.11.2018

Yritysvastuu ja sen osoittaminen kuuluvat nykyisin oleellisena osana yritysten toimintaan. Tulevaisuudessa sen merkityksen povataan vain kasvavan. Haastattelimme Mustin ja Mirrin maajohtajaa Juhana Lambergiä ja kysyimme, kuinka yritysvastuu näkyy yritysvastuun edelläkävijän Mustin ja Mirrin arjessa ja millainen merkitys sillä on yritykselle.

Yritysvastuu ja sen osoittaminen kuuluvat nykyisin oleellisena osana yritysten toimintaan. Tulevaisuudessa sen merkityksen povataan vain kasvavan. Haastattelimme Mustin ja Mirrin maajohtajaa Juhana Lambergiä ja kysyimme, kuinka yritysvastuu näkyy yritysvastuun edelläkävijän Mustin ja Mirrin arjessa ja millainen merkitys sillä on yritykselle.

Musti ja Mirri ehdolla vuoden vastuullisuusteon tekijäksi 

Yritysvastuu on Mustin ja Mirrin maajohtajan Juhana Lambergin mielestä nähtävä suurempana ja pitkäjänteisenä kokonaisuutena, joka tukee yrityksen arvomaailmaa – irrallisten ja yksittäisten kampanjoiden sijaan.

”Aika vähän meillä on sellaisia projekteja, joissa erityisesti näytetään, että toteutamme yritysvastuuta. Meidän kulttuurimme on sellainen, että teemme useita yritysvastuuseen liittyviä asioita jatkuvasti. Ne voivat olla isoja tai pieniä”, Lamberg kertoo.

Yhtenä merkittävimmistä saavutuksista Lamberg pitää muovikassien menekin puolittamista entisestä.

”Vuosi sitten kasseja meni noin 80 000 kappaletta kuukaudessa, ja nyt määrä on noin 40 000. Pääsimme tähän asiakkaiden ja työntekijöiden opastamisella, muovikassien maksullisuudella sekä kangaskassiyhteistyöllä WWF:n kanssa, jossa on huomioitu myös kestokassin käyttöön kannustaminen.”

Tämä ympäristön puolesta tehty ponnistus on huomioitu myös valtakunnallisesti. Se on juuri parhaillaan ehdolla vuoden sponsorointi- ja vastuullisuusteoksi.  

Pitkäaikaisen yhteistyökumppanin kanssa jaetaan arvomaailma

Musti ja Mirri on tehnyt jo pitkään yhteistyötä Suomen Eläinsuojeluyhdistyksen (SEY) kanssa. Se on näkynyt useina erilaisina kampanjoina, joita yritys on tehnyt yhdessä SEY:n kanssa. Yhteistyö on Lambergin mukaan ollut luontevaa, koska eläinten hyvinvointi on molempien yhteinen tavoite.

”Haluamme keskittyä sponsoroinneissa ja hyväntekeväisyyteen liittyvissä yhteistyöasioissa lemmikkeihin ja eläimiin. Nämä lemmikkeihin ja eläimiin liittyvät yhteistyökampanjat yhdistävät meidän henkilökuntaa ja asiakkaita ja toimivat hyvin, kun eläimet ovat molemmille osapuolille rakkaita. Näihin aktiviteetteihin on helppo sitoutua, ja ne ovat aitoa toimintaa – ei päälle liimattua sponsorointia”, Lamberg kertoo.

Teot talon sisällä ja ulkopuolella kertovat yrityksen arvoista

Yritysvastuu näkyy Mustissa ja Mirrissä monenlaisina toimenpiteinä. Muovipussien menekin vähentämisen lisäksi ympäristöarvot näkyvät esimerkiksi oman ekologisen  eläintarvikebrändin Gaian lanseeraamisessa.

Löytöeläintaloille sekä muille eläinyhdistyksille on lahjoitettu ruokaa ja hiekkaa, ja SEY on saanut osan eri tuotteiden myynnin tuotoista.

”Nyt on esimerkiksi käynnissä kampanja, jossa osa Mustin ja Mirrin sekä vakuutusyhtiö Pohjantähden lemmikkivakuutusten tuotoista menee SEY:lle ja Kulkurit-järjestölle. Musti ja Mirri näkyykin monenlaisissa eläinten hyvinvointiin liittyvissä kampanjoissa, kuten viimeisimpänä #MIAUTOO-kampanjassa.”

Eläinten hyvinvoinnin lisäksi Mustissa ja Mirrissä on vahva tahto panostaa talon sisäiseen eli työntekijöiden hyvinvointiin. Oppilaitosyhteistyön kautta yritykseen on esimerkiksi otettu työharjoittelijoita, jotka tarvitsevat lisätukea harjoittelussaan. Myös omille työntekijöille halutaan tarjota mahdollisuuksia edetä ja kehittyä.

”Yli 140 Mustin ja Mirrin työntekijää on saanut työn ohella suoritettua uuden tutkinnon viimeisimmän kuuden vuoden aikana, ja 70 % myymäläpäälliköistämme on ensimmäisessä esimiestehtävässään. Tavoitteenamme on kannustavan ja avoimen työilmapiirin ylläpitäminen”, Lamberg kertoo.

Panostus on näkynyt siten, että yritys on sijoittunut kolmen kärkeen Great Place to Work -tutkimuksen isojen yritysten sarjassa kolmena peräkkäisenä vuonna. Musti ja Mirri julkaisee vuosittaisen UN Global Compact COP -raportin, jonne kerätään vuosittaiset yritysvastuuseen liittyvät toimenpiteet.

Yritysvastuulla yhä tärkeämpi merkitys yrityksen kannattavuuteen

Yritysvastuu vaikuttaa monella tasolla yrityksen toimintaan, eikä sen merkitystä voida Lambergin mukaan ohittaa.

”Asiakkaat, työntekijät ja omistajat pitävät yritysvastuuseen liittyviä asioita tärkeinä. Jos emme piittaisi niistä, se heikentäisi asiakkaiden ja oman henkilökunnan mielikuvaa yrityksestä ja sillä olisi varmasti myös negatiivinen vaikutus kannattavuuteen.”

Lamberg uskoo, että kun yhteiskunta-asioista pidetään huolta yrityksen valinnoissa, sillä on laajasti positiivinen vaikutus. Se todennäköisemmin sitouttaa niin asiakkaita kuin työntekijöitä yritykseen.

”Uskon, että yritysvastuun ja vastuullisuuden merkitys kasvaa entisestään. Asiakkaat ja työntekijät odottavat avoimuutta läpi linjan. Halutaan tietää tarkemmin tuotteiden toimitusketjut ja se, miten esimerkiksi huolehdimme ympäristöasioista. Tähän liittyvät arvolupaukset pitää lunastaa teoilla, jolloin ne muuttuvat todeksi myös asiakkaille”, Lamberg kiteyttää.

Lisätietoja:

Juhana Häkkinen

Sales Director juhana.hakkinen@radiomedia.fi 050 340 8960