RadioMedian antama lausunto komission ehdottamasta eurooppalaisesta mediavapaussäädöksestä

Edunvalvonta
29.11.2022

RadioMedia on antanut lausunnon liikenne- ja viestintävaliokunnalle valtioneuvoston U-kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta eurooppalaiseksi mediavapaussäädökseksi ja direktiivin 2010/13/EU muuttamisesta (”U-kirje”).

Euroopan komissio on julkaissut syyskuussa 2022 ehdotuksen eurooppalaiseksi mediavapaussäädökseksi. Ehdotus sisältää sitovia sääntöjä muun muassa tiedotusvälineiden omistussuhteista, valtion ostaman mainonnan läpinäkyvyydestä, toimittajien riippumattomuuden suojelemisesta ja tiedotusvälineiden keskittymisestä. Lisäksi EU:hun perustetaan riippumaton mediapalvelulautakunta. RadioMedia suhtautuu aloitteeseen kriittisesti. Huolena on, että medianvapaus pikemminkin heikkenee kuin vahvistuu uuden sääntelyn myötä.