RadioMedia peräänkuuluttaa yhdenvertaista tukea medioille

Edunvalvonta
28.4.2020

Kaupallisten radioiden kattojärjestö RadioMedia pitää selvityshenkilö Elina Grundströmin Liikenne- ja viestintäministeriölle tekemässä selvityksessä ehdottamia mediatukia tarpeellisina, mutta muistuttaa, että annettavan tuen tulisi olla kilpailuneutraalia ja aidosti valikoimatonta, jotta journalismia tekeviä mediayrityksiä kohdellaan yhdenvertaisesti.  

”Elina Grundströmin ansiokkaassa selvityksessä medioille suunnattava valikoimaton tuki perustuisi medioiden tilaus- ja irtonumeromyyntiin. Kaupallisen radion näkökulmasta tämä on ongelmallista, sillä useat radioyhtiöt saavat tulonsa puhtaasti mainosmyynnistä. Tarvitsisimme mallin, joka huomioisi alaa tasapuolisesti”, kommentoi RadioMedian toimitusjohtaja Stefan Möller.  
 
RadioMedia onkin esittänyt yhdessä Medialiiton kanssa tukimallia, joka perustuisi mainosmyynnin menetyksiin. Medialiiton kyselyn mukaan eri medioita edustavat mediayhtiöt arvioivat, että mainosmyynti vähenee huhti-kesäkuussa keskimäärin noin 50 %. Myös selvityksessä ehdotettu aikataulu on osittain haasteellinen, koska osa tukimalleista realisoituisi vasta syksyllä.  
 
”Nyt olisi tärkeää pystyä reagoimaan nopeasti”, Möller jatkaa.  
 
RadioMedia pitää positiivisena asiana, että selvityksessä huomioidaan paikallisia mediayhtiöitä harkinnanvaraisen korona-ajan tuen muodossa. Myös alustayhtiöiden verotuksen tiukentaminen kotimaisen media-alan tukemiseksi on kannatettavaa.   
 
Lisätietoja:  
Johanna Halkola, johtava asiantuntija, RadioMedia, 050 377 9836, johanna.halkola@radiomedia.fi